Dodawanie użytkowników z istniejącymi kontami Google

Przeniesienie użytkowników z istniejącymi kontami Google do nowej domeny Google jest łatwe. Dodaj tych użytkowników przed udostępnieniem im nowych kont, a wtedy unikniesz tworzenia kont będących w konflikcie. 

Chcesz zacząć? Zobacz Dodawanie użytkowników z istniejącymi kontami Google