Procedura konfiguracyjna dla administratorów GCP

Jako administrator Google Cloud Platform (GCP) zacznij korzystać z Cloud Identity przez zarejestrowanie się w tej usłudze, utworzenie swojego konta Cloud Identity i pierwszego konta administratora oraz zweryfikowanie domeny w Cloud Identity. Następnie możesz utworzyć konta użytkowników Cloud Identity i przeprowadzić konfigurację przy użyciu konsoli GCP.

Informacje i instrukcje znajdziesz w artykułach poniżej.