Wstępnie skonfigurowane aplikacje na potrzeby obsługi administracyjnej użytkowników

Przy użyciu automatycznej obsługi administracyjnej użytkowników możesz automatycznie tworzyć tożsamości użytkowników i zarządzać nimi, co ułatwia bezpieczne aktywowanie oraz dezaktywowanie kont użytkowników w aplikacjach internetowych.

Możesz też skonfigurować aplikacje internetowe SAML przy użyciu wstępnie skonfigurowanych ustawień automatycznej obsługi administracyjnej użytkowników, korzystając z poniższych linków: