โฮสต์ของโดเมนของฉัน

โดเมนอินเทอร์เน็ตของคุณมีบริการโฮสติ้งที่เก็บระเบียน DNS ที่ใช้เพื่อตั้งค่าเครื่องมือและบริการบางอย่าง แม้ว่าคุณจะซื้อโดเมนขณะลงชื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google Cloud คุณจะต้องซื้อโดเมนจากคู่ค้าโฮสติ้งของเรา ไม่ใช่ซื้อจาก Google เมื่อใช้บริการของ Google คุณอาจต้องเข้าถึงโฮสต์ของโดเมนเป็นระยะ เพื่อทำให้ Gmail มีสถานะใช้งานสำหรับผู้ใช้ ต่อไปนี้เป็นวิธีเข้าถึงและวิธีทำงานกับโฮสต์ของโดเมนของคุณ