กำหนดค่าการจัดสรรผู้ใช้ Comeet

เมื่อตั้งค่าการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปที่ผู้ดูแลระบบต้องทำคือตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้คุณให้สิทธิ์ สร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ได้เมื่อใช้ G Suite นอกจากนี้คุณยังจะดูการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัวที่แสดงใน Comeet ได้อีกด้วย

รับโทเค็น API สำหรับแอปพลิเคชัน Comeet
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Comeet โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ
 2. คลิกไอคอนผู้ใช้ที่ด้านบนขวาจากนั้นเลือก Settings
 3. ไปที่ Authentication & Security จากนั้น Single Sign-On
 4. คลิก Edit เพื่อเปิดการตั้งค่า SSO ใน G Suite
 5. คัดลอกและบันทึก Secret Token
ตั้งค่าการจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Comeet
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอปในเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

 3. เปิดแอปพลิเคชัน Comeet
 4. เลือกส่วน User provisioning
 5. คลิก Set up user provisioning ในส่วนนี้
 6. ในช่องข้อความภายในกล่องโต้ตอบ Authorize ให้ป้อนโทเค็น API ที่คัดลอกใน Comeet
 7. คลิก Next
 8. ในกล่องโต้ตอบ Map attributes ให้ทำดังนี้
  1. ถัดจากแอตทริบิวต์ไดเรกทอรีระบบคลาวด์ที่เลือกไว้ ให้คลิก "" เพื่อจับคู่กับแอตทริบิวต์ Comeet ที่เกี่ยวข้อง
   โดยจะต้องจับคู่แอตทริบิวต์ที่มีเครื่องหมาย (*)
  2. คลิก Next
 9. (ไม่บังคับ) เพิ่มกลุ่มในกล่องโต้ตอบ Set provisioning scope เพื่อจำกัดการจัดสรรไว้เฉพาะกับสมาชิกกลุ่มที่กำหนด
  1. คลิกขีดล่างแล้วเริ่มใส่ชื่อกลุ่ม
   รายชื่อกลุ่มที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น เพิ่มกลุ่มที่ต้องการโดยเลือกกลุ่มนั้น จากนั้นขีดล่างจะปรากฏขึ้นใหม่เพื่อใช้เพิ่มกลุ่มใหม่
  2. ให้เพิ่มกลุ่มอีกและเลือกขอบเขต หากจำเป็น
  3. หากต้องการนำกลุ่มที่เพิ่มไว้ออก ให้คลิก แก้ไข ข้างกลุ่ม
 10. เมื่อเพิ่มกลุ่มเสร็จแล้ว คลิก Finish
 11. ตรวจทานข้อมูลในกล่อง Provisioning summary แล้วคลิก OK
 12. เลือกการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • คลิก Activate provisioning
  • หากจำเป็น ให้เปิดใช้ปุ่ม Activate provisioning ก่อน
   1. ตั้งค่าแอปเป็น On for everyone หรือ On for some organizations
    หากแอปตั้งไว้เป็น Off ตัวเลือกนี้จะเป็นสีเทา
   2. โหลดหน้านี้ซ้ำ แล้วคลิก Activate การจัดสรร
 13. คลิก Activate ในกล่องโต้ตอบเพื่อยืนยัน
แสดงการจัดสรรผู้ใช้

หลังจากเปิดการจัดสรรแล้ว Google จะเริ่มรวบรวมข้อมูลการใช้งาน คุณจะเห็นส่วนข้อมูลการใช้งานข้างส่วนการจัดสรรผู้ใช้ ทั้งนี้ จะไม่มีตัวเลขกำกับข้างชื่อกิจกรรมต่างๆ จนกว่าคุณจะเปิดการจัดสรร

ชื่อกิจกรรมต่อไปนี้จะให้ข้อมูลการใช้งานช่วง 30 วันที่ผ่านมา

 • สร้างผู้ใช้แล้ว
 • ระงับผู้ใช้แล้ว
 • ข้อบกพร่องของผู้ใช้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อตรวจสอบการจัดสรรผู้ใช้

แก้ไขขอบเขตการจัดสรร

คุณอาจต้องจำกัดขอบเขตของการจัดสรรไว้เฉพาะกับสมาชิกกลุ่มที่กำหนด

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอปในเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

 3. เปิดแอปพลิเคชัน Comeet
 4. เลือกส่วน User provisioning
 5. คลิก Edit provisioning scope ในส่วนนี้
  หน้าต่างใหม่ Set provisioning scope จะปรากฏขึ้น
 6. ในกล่องโต้ตอบ Set provisioning scope ให้เพิ่มกลุ่มเพื่อจำกัดการจัดสรรให้เป็นเฉพาะสมาชิกในกลุ่มที่กำหนดดังนี้
  1. คลิกขีดล่างแล้วเริ่มใส่ชื่อกลุ่ม
   รายชื่อกลุ่มที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น เพิ่มกลุ่มที่ต้องการโดยเลือกกลุ่มนั้น จากนั้นขีดล่างจะปรากฏขึ้นใหม่เพื่อใช้เพิ่มกลุ่มใหม่
  2. เพิ่มกลุ่มอื่นๆ หากจำเป็น
  3. (ไม่บังคับ) หากต้องการนำกลุ่มที่เพิ่มไว้ออก ให้คลิก แก้ไข ข้างกลุ่มที่ต้องการ
 7. เมื่อเพิ่มกลุ่มเสร็จแล้ว คลิก Finish

เมื่อคลิก Edit provisioning scope ในส่วน User provisioning ในครั้งถัดไป กลุ่มที่คุณเพิ่มไว้จะปรากฏในหน้าต่าง Set provisioning scope หากคุณเปิดแอปพลิเคชัน Comeet ให้สำหรับกลุ่มหน่วยขององค์กร ขอบเขตการจัดสรรจะจำกัดให้เฉพาะผู้ใช้ในกลุ่มที่เพิ่มเอาไว้ ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเช่นกัน

ปิดการจัดสรรผู้ใช้

หากต้องการปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Comeet โดยไม่ให้สูญเสียข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอปในเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

 3. เปิดแอปพลิเคชัน Comeet
 4. เลือกส่วน User provisioning
 5. คลิก Deactivate provisioning ในส่วน User provisioning
  หน้าต่างใหม่ Deactivate provisioning จะปรากฏขึ้น
 6. คลิก Deactivate
กำหนดระยะเวลาในการยกเลิกการจัดสรร

วิธีกำหนดระยะเวลาก่อนที่การดำเนินการยกเลิกการจัดสรรจะมีผลมีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอปในเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

 3. เปิดแอปพลิเคชัน Comeet
 4. เลือกส่วน User provisioning
 5. คลิก Edit deprovisioning config ในส่วนนี้
  หน้าต่างใหม่ Deprovisioning configuration จะปรากฏขึ้น
 6. เลือกระยะเวลาก่อนที่การดำเนินการยกเลิกการจัดสรรจะมีผล โดยเลือกตัวเลือกต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ
  1. เมื่อปิดไม่ให้ผู้ใช้ใช้แอป ให้ลบบัญชีผู้ใช้ออกจริงหลังจาก [จำนวนวัน]
  2. เมื่อมีการระงับผู้ใช้ใน Google ให้ลบบัญชีผู้ใช้ออกจริงหลังจาก [จำนวนวัน]
  3. เมื่อมีการลบผู้ใช้ออกจาก Google ให้ลบบัญชีผู้ใช้ออกจริงหลังจาก [จำนวนวัน]

   คุณจะกำหนดระยะเวลาก่อนที่การยกเลิกการจัดสรรจะมีผลเป็นภายใน 24 ชั่วโมงหรือหลังจาก 1 วัน 7 วัน หรือ 30 วันได้

   เคล็ดลับ: ตั้งเวลาก่อนจะลบบัญชีผู้ใช้ออกจริงให้นานกว่าเวลาที่ระงับบัญชีผู้ใช้ทุกครั้ง
 7. คลิก Save เพื่อบันทึกการกำหนดค่าการยกเลิกการจัดสรรที่คุณแก้ไข
นำการจัดสรรผู้ใช้ออก

หากต้องการปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Comeet และนำข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดออกให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอปจากนั้นแอปในเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

 3. เปิดแอปพลิเคชัน Comeet
 4. เลือกส่วน User provisioning
 5. คลิก Delete provisioning ในส่วนนี้
  หน้าต่างใหม่ Delete provisioning config จะปรากฏขึ้น
 6. คลิก Delete เพื่อปิดใช้การจัดสรรผู้ใช้และนำข้อมูลการกำหนดค่าทั้งหมดออก
  ระบบจะไม่ยกเลิกการจัดสรรผู้ใช้ปัจจุบันใน Comeet
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร