Aplikacja internetowa Qmarkets

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Qmarkets

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Qmarkets.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Qmarkets.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Qmarkets i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz metadane dostawcy tożsamości.

Zostaw konsolę administracyjną otwartą. Gdy wykonasz następny krok w aplikacji Qmarkets, kolejne czynności będziesz wykonywać w kreatorze konfiguracji.

Krok 2. Skonfiguruj aplikację Qmarkets jako dostawcę usług SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w aplikacji Qmarkets przy użyciu konta administratora.
 3. W ustawieniach administratora otwórz stronę Single Sign On – SAML (Logowanie jednokrotne – SAML).
 4. Kliknij Add SAML Endpoint (Dodaj punkt końcowy SAML).
 5. Wpisz dowolną wartość w polu SSO settings name (Nazwa ustawień logowania jednokrotnego).
 6. (Opcjonalnie) W sekcji SAML Security Settings (Ustawienia zabezpieczeń SAML) wybierz, czy chcesz, aby były wymagane podpisane żądania.
 7. W sekcji SP Settings (Ustawienia dostawcy usług) wybierz Desired Name ID Format (Wymagany format identyfikatora nazwy).
 8. W sekcji IDP Settings (Ustawienia dostawcy tożsamości) wybierz opcję By Metadata File (Wg pliku metadanych) w polu Metadata Load Method (Metoda ładowania metadanych).
 9. W sekcji Metadata File (Plik metadanych) kliknij Add Files (Dodaj pliki), a następnie prześlij plik metadanych dostawcy tożsamości pobrany w kroku 1 opisanym powyżej.
 10. Kliknij Save And Edit (Zapisz i edytuj), aby zapisać ustawienia i odświeżyć stronę.
 11. Rozwiń sekcję SP Settings (This app endpoint) (Ustawienia dostawcy usług – ten punkt końcowy aplikacji).
 12. Skopiuj i zapisz te wartości:
  • Entity ID (Identyfikator jednostki),
  • Assertion Consumer Service URL (URL usługi konsumenta potwierdzenia),
  • Login Endpoint URL (URL punktu końcowego logowania).
 13. Otwórz stronę Single Sign on – SAML (Logowanie jednokrotne – SAML) i kliknij SAML Settings (Ustawienia SAML).
 14. Skonfiguruj te ustawienia:
  • qm_sso_is_active_sso: wybierz Enable SSO (Włącz logowanie jednokrotne).
  • Default Endpoint (Domyślny punkt końcowy): wpisz nazwę ustawień logowania jednokrotnego utworzonych w kroku 5.
 15. Kliknij Save configuration (Zapisz konfigurację).
Krok 3. Ukończ konfigurowanie logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. Wróć na kartę przeglądarki z konsolą administracyjną.
 2. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google kliknij Dalej.
 3. Na stronie Informacje o dostawcy usługi zastąp wartości domyślne w polach Adres URL usługi ACS, Identyfikator jednostki i URL początkowy odpowiednimi wartościami skopiowanymi z aplikacji Qmarkets:
  • Adres URL usługi ACS: wpisz adres URL usługi konsumenta potwierdzenia.
  • Identyfikator jednostki: wpisz identyfikator jednostki.
  • URL początkowy: wpisz adres URL punktu końcowego logowania.
 4. Kliknij Dalej.
 5. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 6. (Opcjonalnie) Jeśli w odpowiedzi SAML chcesz wysłać informacje o członkostwie użytkownika w grupie, wpisz nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji w polu Członkostwo w grupie.
  1. W sekcji Grupy dyskusyjne Google kliknij pole Wyszukaj grupę.
  2. Wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy.
  3. Wybierz nazwę grupy z listy.
  4. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (łączna liczba grup nie może przekraczać 75).
  5. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Uwaga: bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat mapowania członkostwa w grupie.

 7. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Qmarkets
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Qmarkets.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Qmarkets są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Qmarkets obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Qmarkets.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Qmarkets powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na https://{twoja-domena}, przy czym zastąp odpowiedni fragment prawidłową nazwą domeny swojego konta Qmarkets. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Qmarkets.

Uwaga:: aby opcjonalnie pominąć logowanie jednokrotne, możesz użyć tego adresu logowania: https://{twoja-domena}/?qm_sso_bypass=1

 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false