Aplikacja internetowa Qmarkets

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Qmarkets

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Qmarkets.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Qmarkets.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Qmarkets i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz metadane dostawcy tożsamości.

Zostaw konsolę administracyjną otwartą. Gdy wykonasz następny krok w aplikacji Qmarkets, kolejne czynności będziesz wykonywać w kreatorze konfiguracji.

Krok 2. Skonfiguruj aplikację Qmarkets jako dostawcę usług SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w aplikacji Qmarkets przy użyciu konta administratora.
 3. W ustawieniach administratora otwórz stronę Single Sign On – SAML (Logowanie jednokrotne – SAML).
 4. Kliknij Add SAML Endpoint (Dodaj punkt końcowy SAML).
 5. Wpisz dowolną wartość w polu SSO settings name (Nazwa ustawień logowania jednokrotnego).
 6. (Opcjonalnie) W sekcji SAML Security Settings (Ustawienia zabezpieczeń SAML) wybierz, czy chcesz, aby były wymagane podpisane żądania.
 7. W sekcji SP Settings (Ustawienia dostawcy usług) wybierz Desired Name ID Format (Wymagany format identyfikatora nazwy).
 8. W sekcji IDP Settings (Ustawienia dostawcy tożsamości) wybierz opcję By Metadata File (Wg pliku metadanych) w polu Metadata Load Method (Metoda ładowania metadanych).
 9. W sekcji Metadata File (Plik metadanych) kliknij Add Files (Dodaj pliki), a następnie prześlij plik metadanych dostawcy tożsamości pobrany w kroku 1 opisanym powyżej.
 10. Kliknij Save And Edit (Zapisz i edytuj), aby zapisać ustawienia i odświeżyć stronę.
 11. Rozwiń sekcję SP Settings (This app endpoint) (Ustawienia dostawcy usług – ten punkt końcowy aplikacji).
 12. Skopiuj i zapisz te wartości:
  • Entity ID (Identyfikator jednostki),
  • Assertion Consumer Service URL (URL usługi konsumenta potwierdzenia),
  • Login Endpoint URL (URL punktu końcowego logowania).
 13. Otwórz stronę Single Sign on – SAML (Logowanie jednokrotne – SAML) i kliknij SAML Settings (Ustawienia SAML).
 14. Skonfiguruj te ustawienia:
  • qm_sso_is_active_sso: wybierz Enable SSO (Włącz logowanie jednokrotne).
  • Default Endpoint (Domyślny punkt końcowy): wpisz nazwę ustawień logowania jednokrotnego utworzonych w kroku 5.
 15. Kliknij Save configuration (Zapisz konfigurację).
Krok 3. Ukończ konfigurowanie logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. Wróć na kartę przeglądarki z konsolą administracyjną.
 2. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google kliknij Dalej.
 3. Na stronie Informacje o dostawcy usługi zastąp wartości domyślne w polach Adres URL usługi ACS, Identyfikator jednostki i URL początkowy odpowiednimi wartościami skopiowanymi z aplikacji Qmarkets:
  • Adres URL usługi ACS: wpisz adres URL usługi konsumenta potwierdzenia.
  • Identyfikator jednostki: wpisz identyfikator jednostki.
  • URL początkowy: wpisz adres URL punktu końcowego logowania.
 4. Kliknij Dalej.
 5. (Optional) On the Attribute Mapping page, map Google directory attributes to corresponding application attributes:
  1. Click Add Mapping.
  2. Click the Select field menu and select a Google directory attribute.
  3. Enter the corresponding application attribute under App attributes.
 6. (Opcjonalnie) Aby wpisać nazwy grup odpowiednie dla tej aplikacji:
  1. W polu Członkostwo w grupie (opcjonalne) kliknij Wyszukaj grupę, wpisz co najmniej jedną literę nazwy grupy i wybierz nazwę grupy.
  2. W razie potrzeby dodaj kolejne grupy (maksymalnie 75 grup).
  3. W polu Atrybut aplikacji wpisz odpowiednią nazwę atrybutu grup usługodawcy.

  Bez względu na to, ile nazw grup wpiszesz, odpowiedź SAML będzie zawierać tylko grupy, do których należy użytkownik (bezpośrednio lub pośrednio). Więcej informacji znajdziesz w artykule Mapowanie członkostwa w grupie.

 7. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Qmarkets
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Qmarkets.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich użytkowników w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a następnie Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. Aby włączyć usługę dla grupy użytkowników w jednej jednostce organizacyjnej lub wielu, wybierz grupę dostępu. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule na temat włączania usługi dla grupy.
 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Qmarkets są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Qmarkets obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu  a potem  Aplikacje a potem Aplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Qmarkets.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Qmarkets powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na https://{twoja-domena}, przy czym zastąp odpowiedni fragment prawidłową nazwą domeny swojego konta Qmarkets. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Qmarkets.

Uwaga:: aby opcjonalnie pominąć logowanie jednokrotne, możesz użyć tego adresu logowania: https://{twoja-domena}/?qm_sso_bypass=1

 


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
4150955018924493695