ดูเนื้อหาข้อความของ Gmail

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณอาจต้องดูเนื้อหาข้อความของ Gmail ประกอบเมื่อต้องทำการตรวจสอบ เมื่อใช้เครื่องมือตรวจสอบ คุณจะค้นหาและดูเนื้อหาของข้อความดังกล่าวได้

สำคัญ: ก่อนจะดูเนื้อหาข้อความของ Gmail ได้ ผู้ดูแลระบบขั้นสูงจะต้องปรับการตั้งค่าเครื่องมือตรวจสอบเพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ดูแลระบบในองค์กร โปรดดูรายละเอียดและวิธีการที่หัวข้อกำหนดการตั้งค่าสำหรับการตรวจสอบ

ข้อควรทราบก่อนที่จะเริ่มต้น

คุณต้องมีสิทธิ์ดูรายละเอียดเนื้อหาเพื่อดูเนื้อหาข้อความของ Gmail โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบสำหรับเครื่องมือตรวจสอบ

ดูเนื้อหาข้อความ

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นการตรวจสอบ
 1. ลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้งานเครื่องมือตรวจสอบ
 2. จากรายการแหล่งข้อมูล ให้เลือกข้อความ Gmail หรือบันทึก Gmail
 3. คลิกเพิ่มเงื่อนไข
 4. ใช้เมนูต่างๆ เพื่อค้นหาอีเมลที่ต้องการดู โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อปรับแต่งการค้นหาภายในเครื่องมือตรวจสอบ
 5. คลิกค้นหา
 6. จากผลการค้นหาที่ได้ ให้คลิกชื่อเรื่องหรือรหัสของข้อความ Gmail ที่ต้องการตรวจสอบ

คุณจะเห็นส่วนหัวของข้อความ หากต้องการดูเนื้อหาของข้อความ คุณจะต้องระบุเหตุผลประกอบ (ดูขั้นตอนที่ 2)

ขั้นตอนที่ 2: ระบุเหตุผลประกอบเพื่อดูข้อความ
 1. คลิกข้อความที่ด้านบนของส่วนหัวข้อความ
 2. ป้อนเหตุผลประกอบว่าทำไมจึงต้องการดูเนื้อหาข้อความ ระบบจะบันทึกเหตุผลที่คุณป้อนไว้ในบันทึกการตรวจสอบผู้ดูแลระบบ
  เคล็ดลับ: โปรดใส่ข้อมูลสำคัญต่างๆ รวมไว้ด้วย เช่น หมายเลขตั๋วหรือการอนุมัติจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้ดูข้อความได้
 3. คลิกยืนยัน
ขั้นตอนที่ 3: ดูข้อความอีเมลและดำเนินการ

หลังจากที่คุณระบุเหตุผลประกอบเพื่อดูข้อความ คุณจะเห็นเนื้อหาของข้อความ และจะดำเนินการต่อไปนี้กับข้อความได้

 • ลบข้อความ
 • ทำเครื่องหมายเป็นสแปม
 • ทำเครื่องหมายเป็นฟิชชิง
 • ส่งไปที่กล่องจดหมาย
 • ส่งไปยังเขตกักบริเวณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร