อัปเดตรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ

ใช้กับ Cloud Identity Premium และการสมัครใช้บริการแบบชำระเงินรูปแบบอื่นๆ ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

หากคุณแก้ไขปัญหาการชำระเงินไม่สำเร็จ โปรดทำตามขั้นตอนนี้แทน

เราจะไม่แสดงข้อมูลบัญชีธนาคารที่คุณเพิ่มไว้ในบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลทางการเงินของคุณ ดังนั้นคุณจะอัปเดตข้อมูลบัญชีในการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ไม่ได้

หากต้องการอัปเดตข้อมูลบัญชีธนาคารหรือตรวจสอบว่าข้อมูลที่ป้อนไว้ถูกต้องหรือไม่ ให้ทำดังนี้

  1. เพิ่มบัญชีธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินใหม่ โปรดดูรายละเอียดที่การเพิ่มบัญชีธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินหลัก
  2. นำบัญชีธนาคารบัญชีเก่าออกจากบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน โปรดดูรายละเอียดที่การนำวิธีการชำระเงินออก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร