Aplikacja internetowa Workable

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach w chmurze przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Workable

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Workable®.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Skonfiguruj logowanie jednokrotne (SSO).

  Jeśli nie widzisz opcji Zabezpieczenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony. 

 3. W sekcji Skonfiguruj logowanie jednokrotne (SSO):
  • Skopiuj i zapisz wartości z pól URL logowania jednokrotnego i Identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.

W kolejnym kroku wyślesz e-maila z tymi informacjami do zespołu Workable. Po otrzymaniu odpowiedzi wrócisz do konsoli administracyjnej w kroku 3 opisanym poniżej, aby skonfigurować logowanie jednokrotne w aplikacji Workable.

Krok 2. Wyślij informacje o dostawcy tożsamości do zespołu Workable

Wyślij e-maila do zespołu pomocy Workable (support@workable.com), aby poprosić o włączenie logowania jednokrotnego w swojej organizacji.

 1. Dołącz te informacje o dostawcy tożsamości skopiowane w kroku 1:
  • Adres URL logowania jednokrotnego
  • Identyfikator jednostki
  • Do e-maila załącz plik certyfikatu pobrany w kroku 1.
 2. Poproś zespół Workable o podanie subdomeny Workable. Tej wartości potrzebujesz do ukończenia konfiguracji logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej w kroku 3 opisanym poniżej.
Krok 3. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij Dodaj Dodaj w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Workable na liście aplikacji.
 5. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 6. Kliknij Dalej.
 7. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień wartość domyślną w polu URL usługi ACS: zastąp fragment {subdomena} nazwą subdomeny podaną przez zespół pomocy Workable.
 8. Kliknij Dalej.
 9. Na stronie Mapowanie atrybutów w następujący sposób ustaw wartości opcji Wybierz kategorię i Wybierz pole użytkownika w przypadku tych atrybutów:
   
  Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
  email Informacje podstawowe Główny adres e-mail
  first_name Informacje podstawowe Imię
  last_name Informacje podstawowe Nazwisko
 10. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Workable
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz Workable.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 9. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Workable są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Wejdź na https://www.workable.com/sso/signin.
 2. Wpisz swoją subdomenę i kliknij Sign in (Zaloguj się). Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Workable.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?