Aplikacja internetowa Twic

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach chmurowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Twic

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Twic.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj "" w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Twic na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz plik zawierający metadane dostawcy tożsamości.

Zostaw konsolę administracyjną otwartą. Po wykonaniu następnego kroku w Twic kolejne czynności będziesz wykonywać w kreatorze konfiguracji.

Krok 2. Skonfiguruj aplikację Twic jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Zaloguj się na stronie https://twic.ai/portal/login?role=admin przy użyciu konta administratora Twic swojej organizacji.
 2. Wybierz Settings a potem Integrations a potem Single Sign on (Ustawienia > Integracje > Logowanie jednokrotne).
 3. Wklej metadane dostawcy tożsamości Google pobrane w kroku 1 w obszarze wpisywania tekstu metadanych w Twic.
 4. Kliknij Save (Zapisz).
 5. Skopiuj i zapisz App ID (Identyfikator aplikacji). Użyjesz tej wartości, by ukończyć konfigurację SSO w konsoli administracyjnej w kroku 3.
Krok 3. Ukończ konfigurowanie logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. Wróć na kartę przeglądarki z konsolą administracyjną.
 2. W kreatorze konfiguracji logowania jednokrotnego kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 3. Kliknij Dalej.
 4. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień domyślne wartości URL usługi ACS i Identyfikator jednostki, zastępując fragment {identyfikator_aplikacji} identyfikatorem aplikacji skopiowanym z Twic w kroku 2.
 5. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Twic
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Twic.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Twic są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Uwaga: aplikacja Twic obsługuje logowanie jednokrotne tylko w przypadku logowania w Google. Nie możesz używać logowania jednokrotnego podczas logowania się bezpośrednio w aplikacji Twic.

 1. Zaloguj się na konto Google.
 2. Kliknij Menu z aplikacjami "" a potem Więcej i wybierz Twic.

Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na konto Twic.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?