Zasady dotyczące nazw użytkowników i grup

Wybierając nazwy dla użytkowników i grup dodawanych do konta Google Cloud, zwróć uwagę na te zasady:

Nazwy użytkowników

  • Nazwy użytkowników mogą zawierać litery (a-z), cyfry (0-9), łączniki (-), podkreślenia (_), apostrofy (') i kropki (.).

  • W nazwach użytkowników nie możesz stosować ampersandów (&), znaków równości (=), ostrych nawiasów (<,>), znaków plus (+), przecinków (,) ani więcej niż jednej kropki (.) z rzędu.
  • Nazwy użytkowników mogą zawierać maksymalnie 64 znaki oraz rozpoczynać się i kończyć znakiem niealfanumerycznym (oprócz kropki).
  • Imiona i nazwiska mogą zawierać maksymalnie 60 znaków w standardzie Unicode/UTF-8.

Nazwy grup

  • Nazwy grup mogą mieć maksymalnie 60 znaków.

  • Opis grupy i nazwa grupy nie mogą zawierać znaku równości (=) ani nawiasów (<,>).

Uwaga: kropki (.) nie są ignorowane (jak w przypadku kont gmail.com). Jeśli utworzysz konto użytkownika nazwauzytkownika, to ta osoba nie otrzyma wiadomości wysłanych na nazwa.uzytkownika, na.zwa.uzytko.wnika ani żadną inną wersję adresu z kropkami. Aby użytkownik mógł otrzymywać e-maile na takie wersje adresu, utwórz dla niego aliasy e-mail.

Nazwy abuse i postmaster są zarezerwowane, więc nie można ich używać jako nazw użytkowników ani jako aliasów. Więcej informacji

Dowiedz się więcej o tworzeniu silnych haseł.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?