Zasady dotyczące nazw użytkowników i grup

Podczas dodawania nazw użytkowników oraz nazw i opisów grup na koncie G Suite lub innym koncie Google Cloud, stosuj się do poniższych wskazówek.

Nazwy użytkowników

  • Nazwy użytkowników mogą zawierać litery (a–z), cyfry (0–9), łączniki (-), podkreślenia (_), apostrofy (') i kropki (.).

  • Nazwa użytkownika musi być zapisana małymi literami. Jeśli podczas tworzenia nazwy użytkownika wpiszesz wielkie litery, zostaną one zamienione na małe.

  • W nazwach użytkowników nie możesz stosować ampersandów (&), znaków równości (=), ostrych nawiasów (<,>), znaków plus (+), przecinków (,) ani więcej niż jednej kropki (.) z rzędu. 
  • Kropki (.) w nazwach użytkowników nie są ignorowane jak w przypadku kont gmail.com. Jeśli utworzysz konto użytkownika nazwauzytkownika, to ta osoba nie otrzyma wiadomości wysłanych na nazwa.uzytkownika, na.zwa.uzytko.wnika ani żadną inną wersję adresu z kropkami. Aby użytkownik mógł otrzymywać e-maile na takie wersje adresu, utwórz dla niego aliasy e-mail.
  • Nazwy użytkowników mogą zawierać maksymalnie 64 znaki oraz rozpoczynać się i kończyć znakiem niealfanumerycznym (oprócz kropki).
  • Nazwy abuse i postmaster są zarezerwowane, więc nie można ich używać jako nazw użytkowników ani jako aliasów. Więcej informacji o zarezerwowanych słowach
  • Imiona i nazwiska mogą zawierać maksymalnie 60 znaków w standardzie Unicode/UTF-8.

Nazwy i opisy grup

  • Nazwy mogą mieć maksymalnie 73 znaki.
  • Używaj nazw, które ułatwiają zrozumienie celu grupy.
  • Nazwy i opisy grup utworzonych w konsoli administracyjnej nie mogą zawierać znaków równości (=) ani ostrych nawiasów (<,>).

Powiązany artykuł

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?