Usługa Bezpieczny LDAP: opis kodów błędów

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Enterprise, Cloud Identity Premium, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni oraz G Suite dla Szkół i Uczelni.

Usługa Bezpieczny LDAP zwraca kody błędów, gdy występują problemy z wykonaniem żądań LDAP. Błędy te występują podczas procesu łączenia klienta LDAP i wykonywania kolejnych zapytań LDAP po nawiązaniu połączenia. To, czy klient LDAP wyświetla kody błędów użytkownikowi i w jaki sposób to robi, zależy od konkretnego klienta LDAP. Kody błędów opisane w tym artykule są też wyświetlane w dziennikach kontrolnych.

PROTOCOL_ERROR (2)

 • Zwracany, gdy żądanie określa nieobsługiwaną wersję LDAP. Usługa Bezpieczny LDAP obsługuje LDAP w wersji 3.
 • Zwracany, gdy żądanie określa nieobsługiwane działanie. Google obsługuje działania Abandon, Bind, Extended (w przypadku StartTLS), Search i Unbind. Nieobsługiwane działania: Add, Compare, Del, Modify i ModifyDn.
 • Zwracany, gdy żądanie Extended określa nieobsługiwany identyfikator Oid. Działanie Extended jest obsługiwane przez Google tylko przy StartTLS (Oid 1.3.6.1.4.1.1466.20037) w przypadku wcześniej niezabezpieczonego połączenia.

​AUTH_METHOD_NOT_SUPPORTED (7)

 • Zwracany, gdy żądanie Bind określa nieobsługiwaną metodę uwierzytelniania. Google obsługuje żądania SIMPLE, SASL PLAIN i SASL EXTERNAL.

ADMIN_LIMIT_EXCEEDED (11)

 • Zwracany w przypadku przekroczenia limitu LDAP.

CONFIDENTIALITY_REQUIRED (13)

 • Zwracany, gdy żądanie SASL Bind zostanie wysłane przez niezabezpieczone połączenie.
 • Zwracany, gdy żądanie Search zawiera zapytanie o coś innego niż atrybuty serwera i jest wysyłane przez niezabezpieczone połączenie.

NO_SUCH_OBJECT (32)

 • Zwracany w przypadku wyszukiwania czegoś, co nie istnieje (na przykład nieznanego konta użytkownika, grupy czy jednostki organizacyjnej).
 • Zwracany w przypadku wyszukiwania identyfikatora użytkownika, którego nie ma w katalogu.

​INVALID_DN_SYNTAX (34)

 • Zwracany, gdy nazwa wyróżniająca jest zniekształcona i JNDI nie może jej przeanalizować. Zobacz javax.naming.ldap.LdapName
 • Zwracany, gdy nazwa wyróżniająca zawiera atrybut o wartości, która nie jest ciągiem. Obsługiwane są tylko wartości będące ciągami. Zobacz javax.naming.directory.Attribute

INAPPROPRIATE_AUTHENTICATION (48)

 • Zwracany, gdy żądanie Bind określa zniekształcony, wygasły lub nieprawidłowy certyfikat klienta.
 • Zwracany, gdy żądanie Bind SASL PLAIN określa zniekształcone dane logowania lub w ogóle ich nie określa.

​INSUFFICIENT_ACCESS_RIGHTS (50)

 • Zwracany, gdy usługa Bezpieczny LDAP jest wyłączona dla klienta LDAP.
 • Zwracany, gdy klient nie ma licencji na korzystanie z usługi Bezpieczny LDAP.
 • Zwracany, gdy żądanie Bind określa użytkownika, który nie ma licencji na korzystanie z usługi Bezpieczny LDAP.
 • Zwracany, gdy ponowne żądanie Bind określa użytkownika nienależącego do jednostki organizacyjnej, która jest włączona do uwierzytelniania w konfiguracji usługi Bezpieczny LDAP.
 • Zwracany, gdy żądanie Bind SIMPLE nie określa żadnych danych logowania (nieuwierzytelnione).

UNWILLING_TO_PERFORM (53)

 • Zwracany, gdy żądanie Bind SIMPLE nie określa żadnych danych logowania (nieuwierzytelnione).

​OTHER (80)

CANCELED (118)

 • Zwracany, gdy żądanie Abandon przerwie wykonywanie operacji LDAP.
   
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?