Aplikacja internetowa TextExpander

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach chmurowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji TextExpander

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji TextExpander.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Konfigurowanie logowania jednokrotnego (SSO) w aplikacjach SAML.

  Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 3. W sekcji Skonfiguruj logowanie jednokrotne (SSO) pobierz Metadane dostawcy tożsamości.

W kolejnym kroku wyślesz e-maila z tymi informacjami do zespołu TextExpander. Gdy otrzymasz odpowiedź, możesz ukończyć konfigurację logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej (zobacz krok 3 poniżej).

Krok 2. Skonfiguruj TextExpander jako dostawcę usługi SAML 2.0

Wyślij e-maila do zespołu pomocy TextExpander na adres support@smilesoftware.com z prośbą o włączenie logowania jednokrotnego na Twoim koncie, załączając plik z metadanymi dostawcy tożsamości pobrany w kroku 1.

Zespół TextExpander skontaktuje się z Tobą, gdy logowanie jednokrotne zostanie włączone na Twoim koncie. Otrzymasz też identyfikator konta potrzebny w następnym kroku do skonfigurowania logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej. 

Uwaga: zespół TextExpander może podać Twój identyfikator konta jako część adresu URL logowania, na przykład https://app.textexpander.com/acs/{identyfikator-konta}.

Krok 3. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij Dodaj "" w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij TextExpander na liście aplikacji.
 5. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 6. Kliknij Dalej.
 7. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień pole URL usługi ACS, zastępując fragment {unikalny-identyfikator-od-usługodawcy} swoim identyfikatorem konta TextExpander (otrzymanym w e-mailu od zespołu pomocy TextExpander).
 8. Kliknij Dalej.
 9. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw wartości Wybierz kategorię i Wybierz pole użytkownika w następujący sposób dla wyszczególnionych atrybutów:
   
  Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
  firstName Informacje podstawowe Imię
  lastName Informacje podstawowe Nazwisko
  email Informacje podstawowe Główny adres e-mail
 10. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację TextExpander
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz TextExpander.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników TextExpander są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Wejdź na https://app.textexpander.com/ssoSignin i wpisz adres e-mail swojego konta TextExpander.

  Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.

 2. Wpisz dane logowania.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji TextExpander.


Google, G Suite oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?