Aplikacja internetowa TextExpander

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji TextExpander

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji TextExpander.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Konfigurowanie logowania jednokrotnego (SSO) w aplikacjach SAML.

  Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 3. W sekcji Skonfiguruj logowanie jednokrotne (SSO) pobierz metadane dostawcy tożsamości.

W kolejnym kroku wyślesz e-maila z tymi informacjami do zespołu TextExpander. Gdy otrzymasz odpowiedź, możesz ukończyć konfigurację logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej (zobacz krok 3 poniżej).

Krok 2. Skonfiguruj TextExpander jako dostawcę usługi SAML 2.0

Wyślij e-maila do zespołu pomocy TextExpander na adres support@smilesoftware.com z prośbą o włączenie logowania jednokrotnego na Twoim koncie, załączając plik z metadanymi dostawcy tożsamości pobrany w kroku 1.

Zespół TextExpander skontaktuje się z Tobą, gdy logowanie jednokrotne zostanie włączone na Twoim koncie. Otrzymasz też identyfikator konta potrzebny w następnym kroku do skonfigurowania logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej.

Uwaga: zespół TextExpander może podać Twój identyfikator konta jako część adresu URL logowania, na przykład https://app.textexpander.com/acs/{identyfikator-konta}.

Krok 3. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz TextExpander.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML TextExpander i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google kliknij Dalej.
 7. Na stronie Informacje o dostawcy usługi edytuj pole Adres URL usługi ACS, zastępując fragment {uniqueid-provided-by-sp} swoim identyfikatorem konta TextExpander (otrzymanym w e-mailu od zespołu pomocy TextExpander).
 8. Kliknij Dalej.
 9. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów TextExpander:
   
  Atrybut katalogu Google Atrybut TextExpander
  Basic Information > First Name firstName
  Basic Information > Last Name lastName
  Basic Information > Primary Email email
 10. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację TextExpander
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz TextExpander.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników TextExpander są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

TextExpander obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz TextExpander.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja TextExpander powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Wejdź na https://app.textexpander.com/ssoSignin i wpisz adres e-mail swojego konta TextExpander.

  Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.

 2. Wpisz dane logowania.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji TextExpander.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false