Aplikacja internetowa Proxyclick

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach chmurowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Proxyclick

Oto sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Proxyclick®.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij Dodaj Dodaj w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Proxyclick na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  1. Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
  2. Skopiuj i zapisz identyfikator jednostki.
  3. Pobierz certyfikat.

  Zostaw konsolę administracyjną otwartą. Po wykonaniu następnego kroku w aplikacji Proxyclick kolejne czynności będziesz wykonywać w kreatorze konfiguracji.

Krok 2. Skonfiguruj aplikację Proxyclick jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nową kartę przeglądarki i zaloguj się na swoje konto Proxyclick jako administrator.
 2. Kliknij Settings a potem Integrations (Ustawienia > Integracje).
 3. Kliknij Browse Marketplace (Przeglądaj rynek).
 4. W okienku Categories (Kategorie) kliknij Single Sign On (SSO) (Logowanie jednokrotne).
 5. Na liście aplikacji po prawej stronie kliknij Generic SAML (Ogólny SAML).
 6. Kliknij Install now (Zainstaluj teraz).
 7. Skopiuj i zapisz unikalny identyfikator znajdujący się na końcu ciągu SAML Consumer URL (URL klienta SAML) – po ostatnim ukośniku. Ten identyfikator będzie potrzebny do ukończenia konfiguracji logowania jednokrotnego w Proxyclick w konsoli administracyjnej.
 8. W sekcji Identity Provider information (Informacje o dostawcy tożsamości) wpisz informacje skopiowane w kroku 1:
  • Issuer: identyfikator jednostki
  • SAML 2.0 Endpoint URL (URL punktu końcowego SAML 2.0): adres URL logowania jednokrotnego
  • Certificate (Certyfikat): skopiuj zawartość pliku certyfikatu.
 9. Kliknij Save Changes (Zapisz zmiany), a następnie wróć na kartę przeglądarki z konsolą administracyjną, aby kontynuować konfigurację.
Krok 3. Ukończ konfigurowanie logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. W kreatorze konfiguracji logowania jednokrotnego kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 2. Kliknij Dalej.
 3. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień domyślne wartości URL usługi ACS i Identyfikator jednostki, zastępując fragment {unikalny-identyfikator-od-usługodawcy} ciągiem identyfikatora skopiowanym z Proxyclick. 
 4. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Proxyclick
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz Proxyclick.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Proxyclick są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz wystąpienie Proxyclick w nowym oknie przeglądarki. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Proxyclick.

Krok 6. Skonfiguruj obsługę administracyjną użytkowników
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?