ต้องมีผู้ตรวจสอบสำหรับการดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกัน

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับ Cloud Identity รุ่น Premium เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ 

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบเพื่อดําเนินการหลายรายการพร้อมกันได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการลบหรือแก้ไขข้อมูลจํานวนมากขององค์กร ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้เครื่องมือตรวจสอบเพื่อระงับหรือลบผู้ใช้จำนวนมากได้ หากต้องการป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นอันตราย ผู้ดูแลระบบระดับสูงในองค์กรจะตั้งค่าเครื่องมือตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจสอบอนุมัติการดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกันได้

ระบบจะกำหนดค่าตัวเลือกนี้เป็นการตั้งต่าส่วนกลางให้กับผู้ดูแลระบบทุกคนที่ใช้เครื่องมือตรวจสอบ เมื่อเปิดใช้การตั้งค่าและผู้ดูแลระบบดำเนินการกับรายการมากกว่า 300 รายการ (เช่น ผู้ใช้หรือข้อความอีเมลมากกว่า 300 รายการ) ผู้ดูแลระบบจะต้องระบุผู้ดูแลระบบคนที่สองเพื่อยืนยันการดำเนินการ

เปิดการตั้งค่า "ต้องการผู้ตรวจสอบ"

วิธีกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบการดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกันในเครื่องมือตรวจสอบ

 1. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ที่ admin.google.com ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบขั้นสูง
  โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบขั้นสูง ไม่ใช่บัญชี Gmail ส่วนตัว
 2. คลิกความปลอดภัย
 3. คลิกเครื่องมือตรวจสอบ
 4. คลิกไอคอนรูปเฟืองทางด้านขวาของหน้าจอจากหน้าการตรวจสอบ
  จากนั้นหน้าต่างการตั้งค่าการตรวจสอบจะปรากฏขึ้น
 5. เปิดการตั้งค่าต้องการผู้ตรวจสอบ
 6. คลิกใช้

หมายเหตุ: โปรดดูรายการการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับเครื่องมือตรวจสอบที่หัวข้อกำหนดการตั้งค่าสำหรับการตรวจสอบ

เลือกผู้ตรวจสอบ

เมื่อเปิดใช้การตั้งค่าต้องมีผู้ตรวจสอบ ผู้ดูแลระบบทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือตรวจสอบต้องเลือกผู้ตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายก่อนที่จะดำเนินการกับรายการมากกว่า 300 รายการ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้และข้อความอีเมลมากกว่า 300 รายการ

ผู้ตรวจสอบต้องมีสิทธิ์เฉพาะเพื่อดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกัน เช่น ไดรฟ์ Gmail หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ หากผู้ตรวจสอบไม่อนุมัติการดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมง การดำเนินการดังกล่าวจะหมดอายุ

วิธีเลือกผู้ตรวจสอบสำหรับการดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ที่ admin.google.com ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ
  โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ ไม่ใช่บัญชี Gmail ส่วนตัว
 2. คลิกความปลอดภัย
 3. คลิกเครื่องมือตรวจสอบ
 4. ทำการค้นหา (โปรดดูหัวข้อปรับแต่งการค้นหาด้วยเครื่องมือตรวจสอบ)
 5. เลือกรายการในผลการค้นหา (เช่น ผู้ใช้)
 6. คลิกการดำเนินการ
 7. เลือกกู้คืนผู้ใช้หรือระงับผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ในแถวที่เลือก
 8. พิมพ์อีเมลของผู้ดูแลระบบที่ตรวจสอบแล้วพิมพ์ข้อความสำหรับผู้ดูแลระบบรายดังกล่าว
 9. คลิกส่ง

หมายเหตุ: คุณสามารถยกเลิกการดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกันได้ก่อนได้รับการอนุมัติ โดยคลิกยกเลิกด้านล่างของหน้าการตรวจสอบ

ตรวจสอบสถานะของการดำเนินการหลายรายการพร้อมกัน

เมื่อดำเนินการ การ์ดจะปรากฏขึ้นใต้การค้นหาปัจจุบันพร้อมสถานะการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ข้อความระบุว่าการดำเนินการนี้ยังคงรอการอนุมัติ หรือดำเนินการเสร็จสิ้น หรือหมดอายุแล้วหรือไม่

นอกจากนี้ คุณยังตรวจสอบสถานะของงานขนาดใหญ่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google เพื่อดูว่ากำลังดำเนินการหรือเสร็จเรียบร้อยแล้วได้อีกด้วย เช่น หากการดำเนินการ 1 รายการจากหลายรายการในเครื่องมือตรวจสอบใช้เวลานาน คุณก็ออกจากคอนโซลผู้ดูแลระบบและกลับไปตรวจสอบสถานะของการดำเนินการได้ในภายหลัง

คลิกงาน "" บริเวณด้านบนของคอนโซลผู้ดูแลระบบ เพื่อดูสถานะของงานขนาดใหญ่

ตำแหน่งที่จะคลิกงาน

จากหน้าต่างงาน คุณจะคลิกดูรายละเอียดเพื่อดูผลรวมการดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกันได้ ได้แก่ จำนวนครั้งที่พยายามทั้งหมด จำนวนครั้งที่สำเร็จ และจำนวนครั้งที่ไม่สำเร็จ คลิกดูผลลัพธ์เพื่อดูผลลัพธ์ในเครื่องมือตรวจสอบและดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์อาจแสดงว่าผู้ใช้รายหนึ่งไม่ได้ถูกระงับในการดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกัน เนื่องจากบัญชีถูกระงับอยู่แล้ว

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อตรวจสอบสถานะของงานขนาดใหญ่

อนุมัติการดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกัน

คุณสามารถอนุมัติการดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกันได้ หากผู้ดูแลระบบคนอื่นเลือกคุณเป็นผู้ตรวจสอบ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลพร้อมรายละเอียดการดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกัน และพร้อมคำขออนุมัติการดำเนินการ

คุณต้องอนุมัติการดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล มิเช่นนั้น การดำเนินการดังกล่าวจะหมดอายุ

วิธีอนุมัติการดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกัน

 1. คลิกดูในการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google
 2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลระบบเพื่อยืนยันตัวตน
  จากนั้น ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือตรวจสอบในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google
 3. คลิกอนุมัติ (นอกจากนี้คุณยังมีตัวเลือกให้ปฏิเสธการดำเนินการนี้อีกด้วย)

ยกเลิกการดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกัน

คุณมีตัวเลือกให้ยกเลิกการดำเนินการกับหลายรายการพร้อมกันก่อนที่ผู้ตรวจสอบจะอนุมัติได้ คลิกยกเลิกบริเวณด้านล่างของหน้าการตรวจสอบ การยกเลิกการดำเนินการในเครื่องมือตรวจสอบจะส่งผลต่อผลลัพธ์บางส่วนหากการดำเนินการดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยผู้ตรวจสอบแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร