Aplikacja internetowa Sigma

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Sigma

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij Dodaj "" w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Sigma Computing na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego oraz pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień wartość pola URL początkowy, zastępując fragment {url-twojej-organizacji} adresem URL swojej organizacji w aplikacji Sigma.
 9. Kliknij Dalej
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw wartości Wybierz kategorię i Wybierz pole użytkownika w następujący sposób dla wyszczególnionych atrybutów:
   
  Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
  primaryEmail Informacje podstawowe Główny adres e-mail
 11. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Sigma jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Zaloguj się w aplikacji Sigma jako administrator.
 2. Kliknij ikonę Settings (Ustawienia) w lewym dolnym rogu, a następnie kliknij Settings (Ustawienia).
 3. Kliknij Organization a potem Advanced Settings (Organizacja > Ustawienia zaawansowane).
 4. W polu Authentication method (Metoda uwierzytelniania) wybierz „SAML”.
 5. Zaznacz opcję Require users to login via SAML (Wymagaj od użytkowników logowania przez SAML).
 6. Wpisz następujące informacje:
  • Identity Provider Login URL (URL logowania dostawcy tożsamości):  adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
  • Identity Provider X509 Certificate (Certyfikat X509 dostawcy tożsamości): wklej zawartość certyfikatu pobranego w kroku 1.
 7. Kliknij Zapisz.
Krok 3. Włącz aplikację Sigma
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Sigma Computing.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Sigma są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. W oknie przeglądarki w trybie incognito otwórz stronę logowania Sigma pod adresem https://app.sigmacomputing.com/{url-twojej-organizacji}, zastępując fragment {url-twojej-organizacji} adresem URL Twojej organizacji w aplikacji Sigma.
 2. Kliknij Log in with SAML (Zaloguj się przez SAML) i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Sigma.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?