Aplikacja internetowa Sigma Computing

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Sigma Computing

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Sigma Computing.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Sigma Computing i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi zmień wartość pola URL początkowy, zastępując fragment {your-organization-url} adresem URL swojej organizacji w aplikacji Sigma Computing.
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów aplikacji Sigma Computing:
  Atrybut katalogu Google Atrybut aplikacji Sigma Computing
  Basic Information > Primary Email primaryEmail
  Basic Information > First Name firstName
  Basic Information > Last Name lastName
 11. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Sigma Computing jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Zaloguj się w aplikacji Sigma Computing jako administrator.
 2. W lewym górnym rogu kliknij ikonę Settings (Ustawienia), a następnie kliknij Settings (Ustawienia).
 3. Kliknij Organization a potem Advanced Settings (Organizacja > Ustawienia zaawansowane).
 4. W polu Authentication method (Metoda uwierzytelniania) wybierz „SAML”.
 5. Zaznacz opcję Require users to login via SAML (Wymagaj od użytkowników logowania przez SAML).
 6. Podaj te informacje:
  • Identity Provider Login URL (URL logowania dostawcy tożsamości): adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
  • Identity Provider X509 Certificate (Certyfikat X509 dostawcy tożsamości): wklej zawartość certyfikatu pobranego w kroku 1.
 7. Kliknij Zapisz.
Krok 3. Włącz aplikację Sigma Computing
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz aplikację Sigma Computing.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników aplikacji Sigma Computing są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Aplikacja Sigma Computing obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz aplikację Sigma Computing.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Sigma Computing powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. W oknie przeglądarki w trybie incognito otwórz stronę logowania aplikacji Sigma Computing pod adresem https://app.sigmacomputing.com/{url-twojej-organizacji}, zastępując fragment {url-twojej-organizacji} adresem URL Twojej organizacji w aplikacji Sigma Computing.
 2. Kliknij Log in with SAML (Zaloguj się przez SAML) i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Sigma Computing.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false