Aplikacja internetowa Wdesk

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Wdesk

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML dla aplikacji Wdesk.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Wdesk.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Wdesk i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz metadane dostawcy tożsamości.

Zostaw konsolę administracyjną otwartą. Po wykonaniu następnego kroku w aplikacji Wdesk kolejne czynności będziesz wykonywać w kreatorze konfiguracji.

Krok 2. Skonfiguruj aplikację Wdesk jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w aplikacji Wdesk na konto administratora.
 3. Kliknij Admin a potem Security a potem Settings. (Administrator > Zabezpieczenia > Ustawienia).
 4. Kliknij SAML Settings (Ustawienia SAML) i zaznacz te opcje:
  • Enable SAML Single Sign-On (Włącz logowanie jednokrotne SAML),
  • SAML User ID is Wdesk username (Identyfikator użytkownika SAML to nazwa użytkownika Wdesk),
  • NameIdentifier element in Subject statement (Element identyfikatora nazwy w polu tematu).
 5. Kliknij Save changes (Zapisz zmiany).
 6. Kliknij Configure IdP Settings (Skonfiguruj ustawienia dostawcy tożsamości).
 7. Obok Identity Provider Metadata (Metadane dostawcy tożsamości) kliknij Choose File (Wybierz plik).
 8. Znajdź i zaimportuj plik metadanych dostawcy tożsamości pobrany w kroku 1.
 9. Kliknij Save changes (Zapisz zmiany).
 10. W sekcji Service Provider Details (Informacje o dostawcy usługi) skopiuj i zapisz wartości Metadata URL (URL metadanych) i Consumer URL (URL klienta), które zawierają nazwę domeny Wdesk i niepowtarzalny identyfikator klienta. Tych wartości użyjesz w następnym kroku do ukończenia konfiguracji logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej.
Krok 3. Ukończ konfigurowanie logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej
 1. Wróć na kartę przeglądarki z konsolą administracyjną.
 2. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google kliknij Dalej.
 3. Na stronie Informacje o dostawcy usługi zmień wartości w polach Adres URL usługi ACS i Identyfikator jednostki w następujący sposób:
  • Adres URL usługi ACS: zastąp wartość domyślną adresem URL klienta skopiowanym z aplikacji Wdesk w kroku 2.
  • Identyfikator jednostki: zastąp wartość domyślną adresem URL metadanych skopiowanym z aplikacji Wdesk w kroku 2.
 4. Kliknij Dalej.
 5. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów Wdesk:
   
  Atrybut aplikacji Wybierz kategorię
  Basic Information > Primary Email email
  Basic Information > Primary Email username
 6. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Wdesk
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Wdesk.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Wdesk są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Wdesk obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Wdesk.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Wdesk powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz wystąpienie aplikacji Wdesk. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Wdesk.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?