Aplikacja internetowa Zimbra

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Zimbra

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij Dodaj "" w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Zimbra na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  1. Skopiuj wartości URL logowania jednokrotnego i Identyfikator jednostki.
  2. Pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień URL usługi ACS i Identyfikator jednostki, zastępując fragment {nazwa-hosta} adresem URL Twojego wystąpienia aplikacji Zimbra.
 9. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Zimbra jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Zaloguj się w konsoli serwera Zimbra z uprawnieniami roota i wpisz następujące polecenia:
  • mkdir /opt/zimbra/lib/ext/saml 
  • cp /opt/zimbra/extensions-network-extra/saml/samlextn.jar /opt/zimbra/lib/ext/saml/
 2. Wyloguj się, a następnie ponownie zaloguj na serwer Zimbra jako użytkownik „zimbra”.
 3. Zaktualizuj certyfikat:

  zmprov md {nazwa-domeny} zimbraMyoneloginSamlSigningCert "{certyfikat}"

  Zastąp fragment {nazwa-domeny} nazwą swojej domeny Google, a {certyfikat} zawartością certyfikatu pobranego w kroku 1.

 4. (Opcjonalnie) Zaktualizuj adresy URL logowania i wylogowania:
  • zmprov md {nazwa-domeny} zimbraWebClientLoginURL {URL-logowania-jednokrotnego}
  • zmprov md {nazwa-domeny} zimbraWebClientLogoutURL {URL-logowania-jednokrotnego}

   Zastąp fragment {nazwa-domeny} nazwą swojej domeny Google, a {URL-logowania-jednokrotnego} adresem URL logowania jednokrotnego pobranym w kroku 1.

 5. Wpisz następujące polecenia:
  • zmprov mcf zimbraCsrfRefererCheckEnabled FALSE
  • service zimbra restart
 6. (Opcjonalnie) Wpisz następujące polecenia, aby potwierdzić ustawienia, zastępując fragment {nazwa-domeny} nazwą swojej domeny Google:
  • zmprov gd {nazwa-domeny} zimbraMyoneloginSamlSigningCert
  • zmprov gd {nazwa-domeny} zimbraWebClientLoginURL
  • zmprov gd {nazwa-domeny} zimbraWebClientLogoutURL
  • zmprov gcf zimbraCsrfRefererCheckEnabled

 

Krok 3. Włącz aplikację Zimbra
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Zimbra.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Zimbra są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.

Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz wystąpienie aplikacji Zimbra. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Zimbra.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?