Aplikacja internetowa Spoke

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Spoke

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj "" w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Spoke na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego oraz pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień zawartość pola ACS URL, zastępując fragment {twoja_domena} nazwą domeny Spoke. 
 9. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw wartości Wybierz kategorię i Wybierz pole użytkownika w następujący sposób dla wyszczególnionych atrybutów:
Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
primaryEmail Informacje podstawowe Główny adres e-mail
firstName Informacje podstawowe    Imię
lastName Informacje podstawowe Nazwisko
phoneNumber Dane kontaktowe Numer telefonu
 1. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Spoke jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito i zaloguj się w Spoke jako administrator.
 2. Po lewej kliknij Settings (Ustawienia) i wybierz SAML a potem SAML Configuration (Konfiguracja SAML).

 3. Włącz Use SAML for user authentication (Używaj SAML do uwierzytelniania użytkowników).

 4. W polu Sign-on URL (URL logowania jednokrotnego) wpisz adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.

 5. W polu Public certificate (Certyfikat publiczny) wklej certyfikat pobrany w kroku 1.

 6. Kliknij Save Settings (Zapisz ustawienia).
Krok 3. Włącz aplikację Spoke
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Spoke.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Spoke są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na https://{twoja-domena}.askspoke.com i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Spoke.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?