Informacje o usłudze Bezpieczny LDAP

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Enterprise, Cloud Identity Premium, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni oraz G Suite dla Szkół i Uczelni.

Usługa Bezpieczny LDAP zapewnia prosty i bezpieczny sposób łączenia aplikacji oraz usług opartych na LDAP z Cloud Identity lub G Suite.

Dzięki usłudze Bezpieczny LDAP możesz używać Cloud Directory jako opartego na chmurze serwera LDAP zapewniającego uwierzytelnianie, autoryzację i wyszukiwanie w katalogu. Aplikacje oparte na LDAP (na przykład Atlassian Jira) i infrastruktura IT (na przykład serwery VPN), które łączysz z usługą Bezpieczny LDAP, mogą być hostowane lokalnie lub na platformach infrastruktury jako usługi, na przykład Google Compute Engine, AWS i Azure.

Dzięki usłudze Bezpieczny LDAP możesz ograniczyć liczbę wymaganych serwerów katalogów, bo aplikacje wskazują tylko usługę Bezpieczny LDAP.

Pierwsze kroki w usłudze Bezpieczny LDAP

Usługę Bezpieczny LDAP możesz skonfigurować i nią zarządzać w konsoli administracyjnej Google. Najpierw musisz dodać klienty LDAP (na przykład OpenVPN, Atlassian Jira lub FreeRadius), skonfigurować uprawnienia dostępu dla każdego klienta i połączyć klienty z usługą Bezpieczny LDAP. Następnie możesz wrócić do konsoli administracyjnej Google, aby zarządzać usługą – na przykład dodać lub usunąć klienty albo zmienić ustawienia.

Informacje i instrukcje znajdziesz w sekcji 1. Dodaj klienty LDAP.

Uwaga: obecnie interfejs administratora usługi Bezpieczny LDAP działa tylko w przeglądarkach Chrome i Firefox. Google pracuje nad dodaniem obsługi przeglądarki Internet Explorer 11.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?