Blokowanie urządzenia i resetowanie jego hasła

Ta funkcja jest obsługiwana tylko na urządzeniach z Androidem. 

Jako administrator możesz chronić dane na urządzeniu należącym do firmy przez jego zablokowanie.  Gdy urządzenie jest zablokowane, użytkownicy muszą podać hasło, aby je odblokować. Ta funkcja jest przydatna w przypadku zagubienia lub kradzieży urządzenia. W razie potrzeby możesz też zresetować hasło do urządzenia. 

 

Blokowanie urządzenia

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zarządzanie urządzeniami a potem Urządzenia mobilne.

  Aby zobaczyć opcję Zarządzanie urządzeniami, konieczne może być kliknięcie Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Wybierz urządzenie i kliknij Zablokuj urządzenie.

Uwaga: jeśli to ustawienie jest włączone, użytkownicy muszą podać hasło, zanim będą mogli korzystać z urządzenia.

Resetowanie hasła do urządzenia

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zarządzanie urządzeniami a potem Urządzenia mobilne.

  Aby zobaczyć opcję Zarządzanie urządzeniami, konieczne może być kliknięcie Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Wybierz urządzenie i kliknij Zresetuj hasło urządzenia.
 4. Wpisz i potwierdź nowe hasło.
  Upewnij się, że hasła są zgodne i spełniają wymagania obowiązujące w firmie.
 5. Kliknij Zresetuj hasło.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?