Blokowanie urządzenia i resetowanie jego hasła (Android)

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business, G Suite Enterprise, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni oraz Cloud Identity Premium. Porównanie wersji

Ta funkcja jest dostępna tylko na firmowych urządzeniach z Androidem lub urządzeniach należących do użytkowników z własnością przypisaną do firmy. Więcej informacji

Jako administrator możesz chronić dane organizacji, blokując urządzenia zarządzane. Możesz też zresetować hasło do urządzenia.

Blokowanie urządzenia

Jeśli urządzenie jest zablokowane, użytkownik musi podać hasło, zanim będzie mógł korzystać z urządzenia.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia a potem Urządzenia mobilne.
 3. Wybierz urządzenie i kliknij Zablokuj urządzenie.

Resetowanie hasła urządzenia

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia a potem Urządzenia mobilne.
 3. Wybierz urządzenie i kliknij Zresetuj hasło urządzenia.
 4. Wpisz i potwierdź nowe hasło.
  Upewnij się, że hasła są zgodne i spełniają wymagania obowiązujące w firmie.
 5. Kliknij Zresetuj hasło.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?