รายงานความพยายามในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับ Cloud Identity รุ่น Premium เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ 

คุณใช้รายงานความพยายามในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้เพื่อระบุจำนวนการเข้าสู่ระบบที่ไม่สำเร็จและที่น่าสงสัยในโดเมนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังดูสถิติเกี่ยวกับวิธีพิสูจน์การเข้าสู่ระบบที่ใช้ได้อีกด้วย

แผนภูมินี้ช่วยให้คุณระบุและตรวจสอบความพยายามในการลักลอบใช้บัญชีผู้ใช้ในองค์กรได้

ดูรายงานความพยายามในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. คลิกความปลอดภัย
 3. คลิกหน้าแดชบอร์ด
 4. คลิกดูรายงานที่มุมขวาล่างของแผงความพยายามในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

กราฟความพยายามในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

กราฟนี้แสดงจำนวนความพยายามเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง ใช้เมนูแบบเลื่อนลงด้านบนกราฟเพื่อปรับแต่งกราฟได้ดังนี้

ตัวกรอง คำอธิบาย

ผลลัพธ์การเข้าสู่ระบบ: ทั้งหมด ล้มเหลว สำเร็จ น่าสงสัย

ทั้งหมด แสดงความพยายามในการเข้าสู่ระบบทั้งหมด
ล้มเหลว แสดงเฉพาะการเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ
สำเร็จ แสดงเฉพาะการเข้าสู่ระบบที่สำเร็จ
น่าสงสัย แสดงเฉพาะการเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัย

หมายเหตุ:

 • การเข้าสู่ระบบจะเข้าข่ายน่าสงสัยหากมีลักษณะที่ผิดปกติ เช่น ผู้ใช้เข้าสู่ระบบจากที่อยู่ IP ที่ไม่คุ้นเคย 
 • การเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัยนั้นเป็นการเข้าสู่ระบบที่สำเร็จเช่นกัน
โดเมน เลือกโดเมนสำหรับรายงาน
ช่วงวันที่

ปรับแต่งรายงานเพื่อดูข้อมูลจากวันนี้ เมื่อวาน สัปดาห์นี้ สัปดาห์ที่แล้ว เดือนนี้ เดือนที่แล้ว หรือวันที่ผ่านมา (ไม่เกิน 180 วัน) หรือป้อนวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด คลิกนำไปใช้ หลังจากกำหนดช่วงวันที่แล้ว

หากต้องการสร้างสเปรดชีตที่มีข้อมูลกราฟ ให้คลิกส่งออกแผ่นงาน ระบบจะจัดทำสเปรดชีตที่ตรงกับข้อมูลในกราฟขึ้นมาและบันทึกลงในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของฉัน

เปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง

หากต้องการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลย้อนหลัง จากเมนูการวิเคราะห์เชิงสถิติที่ด้านบนขวา ให้เลือกเปอร์เซ็นไทล์ (ใช้ไม่ได้กับแผนภูมิหน้าแดชบอร์ดด้านความปลอดภัยทั้งหมด) คุณจะเห็นเส้นซ้อนทับบนแผนภูมิแสดงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10, 50 และ 90 ของข้อมูลย้อนหลัง (180 วันสำหรับข้อมูลส่วนใหญ่และ 30 วันสำหรับข้อมูล Gmail) จากนั้น หากต้องการเปลี่ยนการวิเคราะห์ ให้ใช้เมนูที่ด้านขวาบนของแผนภูมิเพื่อเปลี่ยนเส้นซ้อนทับ

ตารางความพยายามในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

ดูรายละเอียดความพยายามในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ในวันที่ต้องการได้ โดยคลิกที่จุดข้อมูลใดก็ได้ในกราฟ 

ตารางด้านล่างของหน้าจะแสดงแท็บ 3 แท็บ ได้แก่ ผู้ใช้ ประเภทการเข้าสู่ระบบ และประเภทการพิสูจน์ โดยแต่ละแท็บจะมีข้อมูลแตกต่างกันไปตามประเภทของแผนภูมิที่ด้านบนของหน้า

การเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ

 • ผู้ใช้ แสดงรายการผู้ใช้และจำนวนการเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จทั้งหมดของผู้ใช้แต่ละคนในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก
 • ประเภทการเข้าสู่ระบบ แสดงรายการประเภทการเข้าสู่ระบบและจำนวนการเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จทั้งหมดของแต่ละประเภทในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก ตัวอย่างประเภทการเข้าสู่ระบบ ได้แก่ SAML, Exchange และ Re-auth (ตรวจสอบสิทธิ์ใหม่)
 • ประเภทการพิสูจน์ แสดงรายการประเภทการพิสูจน์และจำนวนการเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จทั้งหมดของการพิสูจน์แต่ละวิธีในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก ตัวอย่างประเภทการพิสูจน์ ได้แก่ Google Prompt, รหัสผ่าน, OTP แบบออฟไลน์, สถานที่เข้าสู่ระบบ และคีย์ความปลอดภัย

การเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัย

 • ผู้ใช้ แสดงรายการผู้ใช้และจำนวนการเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัยทั้งหมดของผู้ใช้แต่ละคนในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก
 • ประเภทการเข้าสู่ระบบ แสดงรายการประเภทการเข้าสู่ระบบและจำนวนการเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัยทั้งหมดของแต่ละประเภทในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก ตัวอย่างประเภทการเข้าสู่ระบบ ได้แก่ SAML, Exchange และ Re-auth (ตรวจสอบสิทธิ์ใหม่)
 • ประเภทการพิสูจน์ แสดงรายการประเภทการพิสูจน์และจำนวนการเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัยทั้งหมดของการพิสูจน์แต่ละวิธีในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก ตัวอย่างประเภทการพิสูจน์ ได้แก่ Google Prompt, รหัสผ่าน, OTP แบบออฟไลน์, สถานที่เข้าสู่ระบบ และคีย์ความปลอดภัย

การเข้าสู่ระบบที่สำเร็จ

 • ผู้ใช้ แสดงรายการผู้ใช้และจำนวนการเข้าสู่ระบบที่สำเร็จทั้งหมดของผู้ใช้แต่ละคนในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก
 • ประเภทการเข้าสู่ระบบ แสดงรายการประเภทการเข้าสู่ระบบและจำนวนการเข้าสู่ระบบที่สำเร็จทั้งหมดของแต่ละประเภทในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก ตัวอย่างประเภทการเข้าสู่ระบบ ได้แก่ SAML, Exchange และ Re-auth (ตรวจสอบสิทธิ์ใหม่)
 • ประเภทการพิสูจน์ แสดงรายการประเภทการพิสูจน์และจำนวนการเข้าสู่ระบบที่สำเร็จทั้งหมดของการพิสูจน์แต่ละวิธีในระหว่างช่วงเวลาที่เลือก ตัวอย่างประเภทการพิสูจน์ ได้แก่ Google Prompt, รหัสผ่าน, OTP แบบออฟไลน์, สถานที่เข้าสู่ระบบ และคีย์ความปลอดภัย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร