การฝึกอบรม Cloud Identity

นอกจากรายละเอียดและคำแนะนำภายในศูนย์ช่วยเหลือของ Cloud Identity แล้ว Google ยังมีหลักสูตรเร่งรัดหนึ่งสัปดาห์สำหรับผู้ดูแลระบบ Cloud Identity ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15-30 ชั่วโมงและจัดโดย Coursera 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมนี้และการลงทะเบียนได้ที่ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Cloud Identity

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร