Szkolenie z Cloud Identity

Oprócz informacji i instrukcji znajdujących się w Centrum pomocy Cloud Identity, Google oferuje też 15–30 godzinny (tygodniowy) przyspieszony kurs dla administratorów Cloud Identity prowadzony przez firmę Coursera. 

Więcej informacji o tym szkoleniu i możliwość zarejestrowania się znajdziesz w artykule wprowadzającym do Cloud Identity.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?