Aplikacja internetowa Veracode

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Veracode

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu. 
 4. Znajdź i kliknij Veracode na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz certyfikat oraz skopiuj URL logowania jednokrotnego i Identyfikator jednostki.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy pozostaw wartości domyślne. 
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw wartości Wybierz kategorię i Wybierz pole użytkownika w następujący sposób dla wyszczególnionych atrybutów:
Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
firstname Informacje podstawowe Imię
lastname Informacje podstawowe Nazwisko
email Informacje podstawowe Główny adres e-mail
 1. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Veracode jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na stronie https://analysiscenter.veracode.com/ przy użyciu konta administratora Veracode Twojej organizacji.
 3. Na stronie głównej Veracode kliknij "", aby otworzyć ustawienia. 

 4. Kliknij Admin a potem SAML (Administracja > SAML).

 5. W polu Issuer (Wystawca) wpisz identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.

 6. W polu IdP Server URL (URL serwera dostawcy tożsamości) wpisz adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.

 7. W polu Assertion Signing Certificate (Certyfikat podpisywania potwierdzeń) prześlij certyfikat pobrany w kroku 1.

 8. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włącz aplikację Veracode
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Veracode.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Veracode są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Weryfikowanie działania logowania jednokrotnego
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Veracode.

Nastąpi przekierowanie z powrotem do Veracode.

Veracode obsługuje tylko przepływy inicjowane przez dostawcę tożsamości. Przepływy inicjowane przez dostawcę usług nie są obsługiwane.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?