Aplikacja internetowa Sumtotal

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Sumtotal

W tym artykule opisaliśmy sposób konfigurowania logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Sumtotal.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w: Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Konfigurowanie logowania jednokrotnego (SSO) w aplikacjach SAML.

  Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 3. W sekcji Skonfiguruj logowanie jednokrotne (SSO):
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
  • Skopiuj i zapisz identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.

W kolejnym kroku wyślesz e-maila z tymi informacjami do Sumtotal. Gdy otrzymasz odpowiedź, możesz ukończyć konfigurację logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej (zobacz krok 3 poniżej).

Krok 2. Poproś zespół pomocy Sumtotal o skonfigurowanie SAML
 1. Wyślij zgłoszenie do zespołu pomocy Sumtotal z prośbą o skonfigurowanie SAML dla Twojej organizacji.
 2. Dołącz do tego zgłoszenia adres URL logowania jednokrotnego, identyfikator jednostki i certyfikat. Dane te zostały przez Ciebie pobrane w kroku 1.
 3. Uzyskaj od zespołu pomocy Sumtotal następujące informacje:
  • adres URL usługi ACS,
  • identyfikator jednostki,
  • adres URL logowania dla Twojej organizacji.
Krok 3. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Sumtotal.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Sumtotal i kliknij Wybierz.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Na stronie Informacje o dostawcy usługi zastąp wartości pól Adres URL usługi ACS i Identyfikator jednostki odpowiednimi wartościami otrzymanymi od zespołu pomocy Sumtotal (patrz krok 2 powyżej).
 8. Kliknij Dalej.

  Uwaga: w przypadku aplikacji Sumtotal mapowanie atrybutów nie jest wymagane.

 9. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Sumtotal
 1. Zaloguj się w: Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Sumtotal.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć usługę.
  3. Kliknij Zastąp, aby to ustawienie się nie zmieniało, nawet jeśli zostanie zmodyfikowane w nadrzędnej jednostce organizacyjnej.
  4. Jeśli jednostka organizacyjna ma już ustawienie Zastąpione, masz do wyboru opcje:
   • Odziedzicz – powoduje przywrócenie ustawienia do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje zachowanie ustawienia, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Zapoznaj się z informacjami o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników aplikacji Sumtotal są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Uwaga: aplikacja Sumtotal obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane tylko przez dostawcę tożsamości. Nie możesz używać logowania jednokrotnego podczas logowania się bezpośrednio w aplikacji Sumtotal.

 1. Zaloguj się w: Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Sumtotal.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Sumtotal powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na konto Sumtotal.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false