Aplikacja internetowa Sumtotal

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach chmurowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Sumtotal

W tym artykule opisaliśmy konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Sumtotal.

Krok 1. Uzyskaj informacje o dostawcy tożsamości Google
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Konfigurowanie logowania jednokrotnego (SSO) w aplikacjach SAML.

  Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

 3. W sekcji Skonfiguruj logowanie jednokrotne (SSO):
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
  • Skopiuj i zapisz identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.

W kolejnym kroku wyślesz e-maila z tymi informacjami do Sumtotal. Gdy otrzymasz odpowiedź, możesz ukończyć konfigurację logowania jednokrotnego w konsoli administracyjnej (zobacz krok 3 poniżej).

Krok 2. Poproś zespół pomocy Sumtotal o skonfigurowanie SAML
 1. Wyślij zgłoszenie do zespołu pomocy Sumtotal z prośbą o skonfigurowanie SAML dla Twojej organizacji.
 2. Dołącz do tego zgłoszenia adres URL logowania jednokrotnego, identyfikator jednostki i certyfikat. Te dane zostały przez Ciebie pobrane w kroku 1.
 3. Uzyskaj od zespołu pomocy Sumtotal te informacje:
  • URL usługi ACS;
  • identyfikator jednostki;
  • adres URL logowania dla Twojej organizacji.
Krok 3. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj "" w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Sumtotal na liście aplikacji.
 5. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 6. Kliknij Dalej.
 7. Na stronie Szczegóły usługodawcy zastąp wartości pól URL usługi ACS i Identyfikator jednostki odpowiednimi parametrami otrzymanymi od zespołu pomocy Sumtotal (patrz krok 2 powyżej).
 8. Kliknij Zakończ.
Krok 4. Włącz aplikację Sumtotal
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Sumtotal.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Sumtotal są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Uwaga: aplikacja Sumtotal obsługuje logowanie jednokrotne tylko w przypadku logowania w Google. Nie możesz używać logowania jednokrotnego podczas logowania się bezpośrednio w aplikacji Sumtotal.

 1. Zaloguj się na konto Google.
 2. Kliknij Menu z aplikacjami "" a potem Więcej i wybierz Sumtotal.

  Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na konto Sumtotal.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?