Aplikacja internetowa TextMagic

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji TextMagic

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu. 
 4. Znajdź i kliknij TextMagic na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz certyfikat oraz skopiuj URL logowania jednokrotnego i Identyfikator jednostki.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy pozostaw wartości domyślne. 
 9. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację TextMagic jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na stronie https://my.textmagic.com/login przy użyciu konta administratora TextMagic Twojej organizacji.
 3. Kliknij nazwę Twojego konta. 

 4. Kliknij Account a potem Settings (Konto > Ustawienia).

 5. Kliknij Single Sign-On (SSO) (Logowanie jednokrotne).

 6. Kliknij Edit (Edytuj).

 7. W polu Identity provider Entity ID (Identyfikator jednostki dostawcy tożsamości) wpisz identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.

 8. W polu Identity provider SSO URL (URL logowania jednokrotnego dostawcy tożsamości) wpisz adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.

 9. W polu Public x509 certificate (Publiczny certyfikat x509) wklej treść certyfikatu pobranego w kroki 1.

 10. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włącz aplikację TextMagic
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz TextMagic.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników TextMagic są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz TextMagic.

Nastąpi przekierowanie z powrotem do TextMagic.

Aby korzystać z logowania inicjowanego przez dostawcę usługi, zaloguj się na stronie https://my.textmagic.com/login/sso.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?