Aplikacja internetowa TextMagic

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji TextMagic

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz TextMagic.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML TextMagic i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz certyfikat oraz skopiuj adres URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi kliknij Dalej.

  Uwaga: w przypadku aplikacji TextMagic mapowanie atrybutów nie jest wymagane.

 9. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację TextMagic jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na stronie https://my.textmagic.com/login przy użyciu konta administratora TextMagic Twojej organizacji.
 3. Kliknij nazwę Twojego konta.
 4. Kliknij Account  a potem Settings (Konto > Ustawienia).
 5. Kliknij Single Sign-On (SSO) (Logowanie jednokrotne).
 6. Kliknij Edit (Edytuj).
 7. W polu Identity provider Entity ID (Identyfikator jednostki dostawcy tożsamości) wpisz identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.
 8. W polu Identity provider SSO URL (URL logowania jednokrotnego dostawcy tożsamości) wpisz adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
 9. W polu Public x509 certificate (Publiczny certyfikat x509) wklej treść certyfikatu pobranego w kroki 1.
 10. Kliknij Save (Zapisz).
Krok 3. Włącz aplikację TextMagic
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz TextMagic.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć usługę.
  3. Kliknij Zastąp, aby to ustawienie się nie zmieniało, nawet jeśli zostanie zmodyfikowane w nadrzędnej jednostce organizacyjnej.
  4. Jeśli jednostka organizacyjna ma już ustawienie Zastąpione, masz do wyboru opcje:
   • Odziedzicz – powoduje przywrócenie ustawienia do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje zachowanie ustawienia, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Zapoznaj się z informacjami o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników TextMagic są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

TextMagic obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz TextMagic.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja TextMagic powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Wejdź na https://my.textmagic.com/login/sso. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania przez Google.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji TextMagic.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false