ปรับแต่งแดชบอร์ดด้านความปลอดภัย

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับ Cloud Identity รุ่น Premium เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ 

คุณปรับแต่งแดชบอร์ดด้านความปลอดภัยเพื่อเพิ่ม ซ่อน หรือจัดลำดับแผนภูมิใหม่ได้ เพื่อที่จะได้มุ่งความสนใจไปที่แผนภูมิที่สำคัญที่สุด

คลิกไอคอนปรับแต่งแดชบอร์ดที่มุมขวาบนของหน้า แผงเพิ่มวิดเจ็ตจะปรากฎขึ้นมาซึ่งจะทำให้แดชบอร์ดด้านความปลอดภัยเข้าสู่โหมดแก้ไข แผงเพิ่มวิดเจ็ตจะประกอบด้วยรายการแผนภูมิที่เพิ่มลงในแดชบอร์ดได้

หมายเหตุ: บันทึกทุกการปรับเปลี่ยนในแดชบอร์ดตามผู้ใช้แต่ละราย ตัวอย่างเช่น หากคุณซ่อนแผนภูมินี้ในแดชบอร์ด แผนภูมินี้จะซ่อนเฉพาะสำหรับคุณเท่านั้น แต่จะไม่ซ่อนสำหรับผู้ดูแลระบบคนอื่นๆ ในองค์กร

เพิ่มหรือซ่อนแผนภูมิ

คุณเลือกและลากรายการเข้าหรือออกจากแผงเพิ่มวิดเจ็ต และเข้าหรือออกจากหน้าแดชบอร์ดได้ ให้ลากแผนภูมิโดยคลิกที่ไอคอนค้างไว้ จากนั้นจึงย้ายไปตำแหน่งที่คุณต้องการ

นอกจากนี้ ยังซ่อนแผนภูมิได้โดยคลิกที่ไอคอน x ที่มุมขวาบนของแผนภูมินั้นๆ ในแดชบอร์ด หรือจะเพิ่มแผนภูมิลงในแดชบอร์ดโดยคลิกที่ไอคอน + เพื่อเพิ่มแผนภูมิลงในแผงเพิ่มวิดเจ็ตก็ได้เช่นกัน

เรียงลำดับแผนภูมิใหม่

คุณจะย้ายแผนภูมิขึ้นหรือลงก็ได้ หรือจะย้ายแผนภูมิจากคอลัมน์หนึ่งไปยังอีกคอลัมน์หนึ่งก็ได้เช่นกัน ให้เลือกแผนภูมิในหน้านั้น แล้วลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ใช้แป้นพิมพ์ควบคุม

ขณะที่แดชบอร์ดอยู่ในโหมดแก้ไข คุณจะใช้แป้นพิมพ์ควบคุมเพื่อย้ายแผนภูมิได้ ดังนี้

  1. ไปที่แผนภูมิที่ต้องการย้ายโดยคลิกที่ปุ่มแท็บ จากนั้นจึงกดปุ่ม Enter
  2. เลือกปลายทางที่จะวางแผนภูมิโดยกดปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนไปมาภายในแดชบอร์ด
  3. กดปุ่ม Enter เพื่อยืนยันตำแหน่งใหม่ หรือกดปุ่ม Escape เพื่อยกเลิกการดำเนินการ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร