Dostosowywanie panelu bezpieczeństwa

Możesz dostosować panel bezpieczeństwa, dodając lub ukrywając wykresy oraz zmieniając ich kolejność, aby skoncentrować się na tych wykresach, które są dla Ciebie najważniejsze.

Kliknij ikonę Dostosuj panel w prawym górnym rogu strony. Spowoduje to wyświetlenie panelu Dodaj widżety i włączenie trybu edycji panelu bezpieczeństwa. Panel Dodaj widżety zawiera listę wykresów, które możesz dodać do panelu bezpieczeństwa.

Uwaga: wszystkie zmiany w panelu bezpieczeństwa są zapisywane na poziomie użytkownika. Jeśli na przykład ukryjesz wykres na panelu, zostanie on ukryty tylko dla Ciebie, a nie dla pozostałych administratorów w organizacji.

Dodawanie i ukrywanie wykresów

Możesz przeciągać elementy z panelu Dodaj widżety na panel bezpieczeństwa i odwrotnie. Aby przeciągnąć wykres, kliknij go i przytrzymaj, a następnie przenieś go do wybranej lokalizacji.

Możesz też ukryć dowolny wykres znajdujący się na panelu bezpieczeństwa, klikając ikonę x w prawym górnym rogu wykresu, a także dodać wykres do panelu bezpieczeństwa, klikając ikonę + na wykresie znajdującym się na panelu Dodaj widżety.

Zmiana kolejności wykresów

Możesz przenosić wykresy w górę i w dół oraz między kolumnami. W tym celu kliknij dowolny wykres na stronie i przeciągnij go do wybranej lokalizacji.

Sterowanie przy użyciu klawiatury

W trybie edycji panelu możesz też przenosić wykresy przy użyciu klawiatury:

  1. Aby przejść do wykresu, który chcesz przenieść, naciskaj klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  2. Wybierz docelową lokalizację wykresu, poruszając się po panelu przy użyciu klawiszy strzałek.
  3. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić nową lokalizację, lub klawisz Escape, aby anulować przenoszenie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?