Aplikacja internetowa Periscope Data

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Periscope Data

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu. 
 4. Znajdź i kliknij Periscope Data na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz certyfikat i skopiuj URL logowania jednokrotnego oraz Identyfikator jednostki.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy pozostaw wartości domyślne. 
 9. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw wartości Wybierz kategorię i Wybierz pole użytkownika w następujący sposób dla wyszczególnionych atrybutów:
Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
first_name Informacje podstawowe Imię
last_name Informacje podstawowe Nazwisko
email Informacje podstawowe Główny adres e-mail
 1. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Periscope Data jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na stronie https://www.periscopedata.com przy użyciu konta administratora Periscope Data Twojej organizacji.
 3. Na stronie głównej aplikacji Periscope Data kliknij Ustawienia w lewym dolnym rogu.

 4. Kliknij Billing and Security (Rozliczenia i zabezpieczenia). Tylko administratorzy mają dostęp do tych ustawień.

 5. W sekcji Single Sign-On (Logowanie jednokrotne) wybierz Google Apps.

 6. Wypełnij pola w sekcji SSO URL (URL logowania jednokrotnego) przy użyciu wartości skopiowanych w kroku 1 w następujący sposób:
  • W polu SSO URL (URL logowania jednokrotnego) wklej adres URL logowania jednokrotnego.
  • W polu Issuer (Wystawca) wklej identyfikator jednostki.
  • W polu X.509 Certificate (Certyfikat X.509) wklej treść certyfikatu. Ta wartość musi zaczynać się od BEGIN CERTIFICATE i kończyć tekstem END CERTIFICATE.
 7. Kliknij Save (Zapisz) i potwierdź zmianę ustawień logowania jednokrotnego, wpisując logout (wyloguj) na ekranie potwierdzenia.
Krok 3. Włącz aplikację Periscope Data
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz Periscope Data.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Periscope Data są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz stronę https://www.app.periscopedata.com i spróbuj się zalogować przy użyciu identyfikatora e-mail użytkownika Google. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Periscope Data.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?