Aplikacja internetowa Periscope Data

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Periscope Data

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu. 
 4. Znajdź i kliknij Periscope Data na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz certyfikat i skopiuj URL logowania jednokrotnego oraz Identyfikator jednostki.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy pozostaw wartości domyślne. 
 9. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw wartości Wybierz kategorię i Wybierz pole użytkownika w następujący sposób dla wyszczególnionych atrybutów:
Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
first_name Informacje podstawowe Imię
last_name Informacje podstawowe Nazwisko
email Informacje podstawowe Główny adres e-mail
 1. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Periscope Data jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na stronie https://www.periscopedata.com przy użyciu konta administratora Periscope Data Twojej organizacji.
 3. Na stronie głównej aplikacji Periscope Data kliknij Ustawienia w lewym dolnym rogu.

 4. Kliknij Billing and Security (Rozliczenia i zabezpieczenia). Tylko administratorzy mają dostęp do tych ustawień.

 5. W sekcji Single Sign-On (Logowanie jednokrotne) wybierz Google Apps.

 6. Wypełnij pola w sekcji SSO URL (URL logowania jednokrotnego) przy użyciu wartości skopiowanych w kroku 1 w następujący sposób:
  • W polu SSO URL (URL logowania jednokrotnego) wklej adres URL logowania jednokrotnego.
  • W polu Issuer (Wystawca) wklej identyfikator jednostki.
  • W polu X.509 Certificate (Certyfikat X.509) wklej treść certyfikatu. Ta wartość musi zaczynać się od BEGIN CERTIFICATE i kończyć tekstem END CERTIFICATE.
 7. Kliknij Save (Zapisz) i potwierdź zmianę ustawień logowania jednokrotnego, wpisując logout (wyloguj) na ekranie potwierdzenia.
Krok 3. Włącz aplikację Periscope Data
 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz Periscope Data.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Periscope Data są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz stronę https://www.app.periscopedata.com i spróbuj się zalogować przy użyciu identyfikatora e-mail użytkownika Google. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Periscope Data.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?