Aplikacja internetowa Runscope

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Runscope

Uwaga: aby móc skonfigurować logowanie jednokrotne, musisz otrzymać identyfikator zespołu powiązany z kontem Runscope od działu pomocy Runscope.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Runscope.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Runscope i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz metadane dostawcy tożsamości.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi edytuj pole URL początkowy, zastępując fragment {team-id} identyfikatorem zespołu powiązanym z kontem Runscope (zobacz uwagę powyżej).
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów Runscope:
  Atrybut katalogu Google Atrybut Runscope
  Basic Information > First name first_name
  Basic Information > Last name last_name
 11. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Runscope jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Wyślij e-maila do zespołu pomocy Runscope z prośbą o włączenie logowania jednokrotnego na Twoim koncie. Załącz plik metadanych dostawcy tożsamości pobrany z Google w kroku 1.

  Gdy zespół pomocy Runscope powiadomi Cię o włączeniu logowania jednokrotnego, możesz sprawdzić działanie tej funkcji w aplikacji Runscope.

 2. Zaloguj się w aplikacji Runscope jako administrator.
 3. W prawym górnym rogu kliknij ikonę Settings (Ustawienia), a następnie kliknij Teams & Usage a potem Settings & Usage (Zespoły i użycie > Ustawienia i użycie).

  Powinien zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, że funkcja SAML/SSO jest włączona.

Krok 3. Włącz aplikację Runscope
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Runscope.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Runscope są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Runscope obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Runscope.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Runscope powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Otwórz stronę https://www.runscope.com i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz dane logowania.

  Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Runscope.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?