Aplikacja internetowa Pipedrive

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Pipedrive

Uwaga: aby skonfigurować logowanie jednokrotne, musisz mieć domenę Pipedrive. Adresem domeny „Twoja firma” może być na przykład twoja-firma.pipedrive.com. Jeśli nie masz domeny Pipedrive, skontaktuj się z zespołem pomocy Pipedrive, aby ją skonfigurować.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj "" w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Pipedrive na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego i identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień pola URL usługi ACS i Identyfikator jednostki, zastępując fragment {twoja_domena} nazwą swojej domeny Pipedrive.
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw wartości Wybierz kategorię i Wybierz pole użytkownika w następujący sposób dla wyszczególnionego atrybutu:
   
  Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
  Name (Nazwa) Informacje podstawowe Imię
 11. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Pipedrive jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na stronie https://twoja-firma.pipedrive.com przy użyciu konta administratora Pipedrive organizacji. Zastąp w adresie fragment twoja-firma nazwą domeny Pipedrive.
 3. Kliknij ikonę profilu użytkownika w prawym górnym rogu i wybierz Settings (Ustawienia).
 4. W lewym okienku kliknij SSO (Logowanie jednokrotne).
 5. Wpisz w odpowiednich polach te informacje:
  • Issuer (Wystawca): identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.
  • Single Sign On URL (URL logowania jednokrotnego): adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
  • Single Log Out (SLO) url (URL wylogowania jednokrotnego):  https://twoja-firma.pipedrive.com.
  • X.509 Certificate (Certyfikat X.509): certyfikat pobrany w kroku 1.
 6. Kliknij Save Changes (Zapisz zmiany).
Krok 3. Włącz aplikację Pipedrive
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Pipedrive.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Pipedrive są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. W nowym oknie przeglądarki otwórz stronę https://twoja-firma.pipedrive.com/auth/sso.

  Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.

 2. Wpisz dane logowania.

  Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji Pipedrive. Jeśli Twoje konto nie istnieje w aplikacji Pipedrive, przed zalogowaniem pojawi się prośba o potwierdzenie adresu e-mail.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?