Aplikacja internetowa Zuora

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Zuora

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij Dodaj Dodaj w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Zuora na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google wykonaj te czynności:
  1. Zapisz URL jednokrotnego logowania.  
  2. Zapisz identyfikator jednostki.
  3. Pobierz certyfikat.
 1. Kliknij Dalej.
  W oknie Informacje podstawowe pojawią się pola Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.
 1. Kliknij Dalej.
 2. Na stronie Szczegóły usługodawcy edytuj wartości w polach URL usługi ACS i Identyfikator jednostki. Zastąp je informacjami z Twojego środowiska konfiguracji.

  W polu URL usługi ACS podaj jedną z tych wartości:
 • USA – środowisko produkcyjne: https://www.zuora.com/apps/saml/SSO/alias/defaultAlias 
 • USA – piaskownica interfejsów API: https://apisandbox.zuora.com/apps/saml/SSO/alias/defaultAlias 
 • UE – środowisko produkcyjne: https://eu.zuora.com/apps/saml/SSO/alias/defaultAlias 
 • UE – piaskownica interfejsów API: https://sandbox.eu.zuora.com/apps/saml/SSO/alias/defaultAlias 

  W polu Identyfikator jednostki podaj jedną z tych wartości:
 • USA – środowisko produkcyjne: www.zuora.com 
 • USA – piaskownica interfejsów API: apisandbox.zuora.com
 • UE – środowisko produkcyjne: eu.zuora.com
 • UE – piaskownica interfejsów API: sandbox.eu.zuora.com    
 1. Jako Identyfikator nazwy wpisz podstawowy adres e-mail (domyślnie).
 2. W polu Format identyfikatora nazwy wybierz E-mail.
 3. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Zuora jako dostawcę usługi SAML 2.0

Zespół pomocy Zuora® konfiguruje i włącza SAML w Twojej organizacji. 

 1. Aby umożliwić pracownikom Zuora włączenie logowania jednokrotnego, przekaż im te informacje:
 • domena e-mail, w której chcesz używać logowania jednokrotnego;
 • docelowy adres URL logowania jednokrotnego dostawcy tożsamości;
 • certyfikat dostawcy tożsamości;
 • adres URL wylogowania w formacie schemat://domena:port/ścieżka?ciąg-zapytania#identyfikator-fragmentu.
 1. Gdy ukończysz konfigurację, zaloguj się w Zuora jako administrator.
 2. Otwórz Settings a potem Single Sign-On (Ustawienia > Logowanie jednokrotne).
  Jeśli logowanie jednokrotne jest włączone, zobaczysz informację na ten temat wraz z adresem URL logowania.
Krok 3. Włącz aplikację Zuora
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz Zuora.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Zuora są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Otwórz nową stronę logowania się w Zuora
  Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło. 
  Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do Zuora.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?