Aplikacja internetowa ShareFile

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji ShareFile

Aby skonfigurować logowanie jednokrotne, musisz mieć subdomenę ShareFile®. Taką subdomeną może być na przykład https://twoja-firma.sharefile.com. Jeśli nie masz subdomeny ShareFile, skontaktuj się z zespołem pomocy ShareFile, aby o nią poprosić.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij Dodaj Dodaj w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij ShareFile na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  1. Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.  
  2. Skopiuj i zapisz identyfikator jednostki.
  3. Pobierz certyfikat.
 1. Kliknij Dalej.
  W oknie Informacje podstawowe pojawią się pola Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.
 1. Kliknij Dalej.
 2. Na stronie Szczegóły usługodawcy edytuj wartości URL usługi ACS i Identyfikator jednostki. Zastąp w nich ciąg {subdomena} nazwą Twojej subdomeny ShareFile.
 1. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację ShareFile jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Zaloguj się na konto ShareFile.

 2. Otwórz Settings potem Admin Setting potem Security potem Login & Security Policy (Ustawienia > Ustawienia administracyjne > Zabezpieczenia > Zasady logowania i zabezpieczeń).

 3. Przewiń w dół do sekcji Single Sign-on/SAML 2.0 Configuration (Konfiguracja logowania jednokrotnego/SAML 2.0) i podaj te informacje:

  1. Enable SAML (Włącz SAML): wybierz Yes (Tak).

  2. Your Issuer/EntityID (Wystawca/identyfikator jednostki): wpisz identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.

  3. X.509 Certificate (Certyfikat X.509): kliknij Change (Zmień) i wklej treść certyfikatu pobranego w kroku 1.

  4. Login URL (URL logowania): podaj URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.

 4. Kliknij Save (Zapisz).

Krok 3. Włącz aplikację ShareFile
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz ShareFile.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników ShareFile są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. W nowym oknie przeglądarki w trybie incognito otwórz https://twoja-firma.sharefile.com. 
 2. Kliknij Sign in (Zaloguj się).
  Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło. 
  Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji ShareFile.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?