Aplikacja internetowa ShareFile

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji ShareFile

Aby skonfigurować logowanie jednokrotne, musisz mieć subdomenę ShareFile. Taką subdomeną może być na przykład https://twoja-firma.sharefile.com. Jeśli nie masz subdomeny ShareFile, skontaktuj się z zespołem pomocy ShareFile, aby o nią poprosić.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij Dodaj "" w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij ShareFile na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  1. Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.  
  2. Skopiuj i zapisz identyfikator jednostki.
  3. Pobierz certyfikat.
 1. Kliknij Dalej.
  W oknie Informacje podstawowe pojawią się pola Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.
 1. Kliknij Dalej.
 2. Na stronie Szczegóły usługodawcy edytuj wartości URL usługi ACS i Identyfikator jednostki. Zastąp w nich ciąg {subdomena} nazwą Twojej subdomeny ShareFile.
 1. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację ShareFile jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Zaloguj się na konto ShareFile.

 2. Otwórz Settings a potem Admin Setting a potem Security a potem Login & Security Policy (Ustawienia > Ustawienia administracyjne > Zabezpieczenia > Zasady logowania i zabezpieczeń).

 3. Przewiń w dół do sekcji Single Sign-on/SAML 2.0 Configuration (Konfiguracja logowania jednokrotnego/SAML 2.0) i podaj te informacje:

  1. Enable SAML (Włącz SAML): wybierz Yes (Tak).

  2. Your Issuer/EntityID (Wystawca/identyfikator jednostki): wpisz identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.

  3. X.509 Certificate (Certyfikat X.509): kliknij Change (Zmień) i wklej treść certyfikatu pobranego w kroku 1.

  4. Login URL (URL logowania): podaj URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.

 4. Kliknij Save (Zapisz).

Krok 3. Włącz aplikację ShareFile
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz ShareFile.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników ShareFile są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. W nowym oknie przeglądarki w trybie incognito otwórz https://twoja-firma.sharefile.com. 
 2. Kliknij Sign in (Zaloguj się).
  Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło. 
  Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do aplikacji ShareFile.

Google, G Suite oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?