Aplikacja internetowa Pritunl

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

 

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Pritunl

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz Pritunl.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Pritunl i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego oraz identyfikator jednostki.
  • Pobierz i zapisz certyfikat.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Informacje o dostawcy usługi pola Adres URL usługi ACS i Identyfikator jednostki zostaną wypełnione automatycznie.Zastąp ich treść wartościami z Twojego środowiska konfiguracji (patrz poniżej).
  • W polu Adres URL usługi ACS użyj wartości domyślnych.
  • W polu Identyfikator jednostki wpisz pritunl.
  • W polu URL początkowy wpisz adres, którego będziesz używać do logowania się na serwerach Pritunl.Wpisz go w formacie https://vpn.example.com.
  • Jako identyfikator nazwy wpisz podstawowy adres e-mail (domyślnie).
  • W polu Format identyfikatora nazwy wpisz TRANSIENT.
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij menu Wybierz pole i zmapuj te atrybuty katalogu Google dla odpowiednich atrybutów Prituni:
  Atrybut katalogu Google Atrybut Pritunl
  Basic Information > Primary Email email
  Basic Information > Primary Email username
 11. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Pritunl jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito i zaloguj się w Pritunl jako administrator.

 2. Otwórz okno ustawień w przeglądarce i wybierz tryb SAML and Single Sign-on (SAML i logowanie jednokrotne).

 3. Wykonaj te czynności:

  1. W polu SAML Sign-on URL (URL logowania jednokrotnego przez SAML) wklej URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.

  2. W polu SAML Issuer URL (URL wystawcy SAML) wklej identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.

  3. W polu X.509 Certificate (Certyfikat X.509) wklej certyfikat skopiowany w kroku 1.

 4. Kliknij Save (Zapisz).

Krok 3. Włącz aplikację Pritunl
 1. Zaloguj się w: Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Pritunl.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć usługę.
  3. Kliknij Zastąp, aby to ustawienie się nie zmieniało, nawet jeśli zostanie zmodyfikowane w nadrzędnej jednostce organizacyjnej.
  4. Jeśli jednostka organizacyjna ma już ustawienie Zastąpione, masz do wyboru opcje:
   • Odziedzicz – powoduje przywrócenie ustawienia do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje zachowanie ustawienia, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Zapoznaj się z informacjami o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Pritunl są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Pritunl obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: Konsola administracyjna Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz Pritunl.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja Pritunl powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. W nowym oknie przeglądarki w trybie incognito otwórz https://www.Pritunl.com/.  
 2. Wpisz swój podstawowy adres e-mail i kliknij Sign in with SAML (Zaloguj się przez SAML). Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz swoje dane logowania.Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie do Pritunl.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false