Aplikacja internetowa Pritunl

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

 

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Pritunl

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij Dodaj "" w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Pritunl na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  1. Zapisz URL jednokrotnego logowania.
  2. Zapisz identyfikator jednostki.
  3. Pobierz i zapisz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.
  W oknie Informacje podstawowe pojawią się pola Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy pola URL usługi ACS i Identyfikator jednostki zostaną wypełnione automatycznie.  Zastąp ich treść wartościami z Twojego środowiska konfiguracji (patrz poniżej).
  1. W polu URL usługi ACS użyj wartości domyślnych.
  2. W polu Identyfikator jednostki wpisz pritunl.
  3. W polu URL początkowy wpisz adres, którego będziesz używać do logowania się na serwerach Pritunl.  Wpisz go w formacie https://vpn.example.com.
 9. Jako Identyfikator nazwy wpisz podstawowy adres e-mail (domyślnie).
 10. W polu Format identyfikatora nazwy wpisz Transient.
 11. Kliknij Dalej.
 12. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw następujące wartości Wybierz kategorię i Wybierz użytkownika dla wymienionych atrybutów:
  Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
  username Informacje podstawowe Główny adres e-mail
  email Informacje podstawowe Główny adres e-mail
 13. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Pritunl jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito i zaloguj się w Pritunl jako administrator.

 2. Otwórz okno ustawień w przeglądarce i wybierz tryb SAML and Single Sign-on (SAML i logowanie jednokrotne).

 3. Wykonaj te czynności:

  1. W polu SAML Sign-on URL (URL logowania jednokrotnego przez SAML) wklej URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.

  2. W polu SAML Issuer URL (URL wystawcy SAML) wklej identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.

  3. W polu X.509 Certificate (Certyfikat X.509) wklej certyfikat skopiowany w kroku 1. 

 4. Kliknij Save (Zapisz). 

Krok 3. Włącz aplikację Pritunl
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Pritunl.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Pritunl są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. W nowym oknie przeglądarki w trybie incognito otwórz https://www.Pritunl.com/.  
 2. Wpisz swój podstawowy adres e-mail i kliknij Sign in with SAML (Zaloguj się przez SAML). Powinno nastąpić automatyczne przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz swoje dane logowania. Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi automatyczne przekierowanie z powrotem do Pritunl.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?