Aplikacja internetowa Saba

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Saba

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij Dodaj Dodaj w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Saba na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz metadane w formacie XML.  
 1. Kliknij Dalej.
  W oknie Informacje podstawowe pojawią się pola Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.
 1. Kliknij Dalej.
 2. Na stronie Szczegóły usługodawcy edytuj pola URL usługi ACS i Identyfikator jednostki, zastępując ciąg {subdomena} nazwą Twojej subdomeny Saba®
  Gdy otrzymasz odpowiedź od zespołu Saba (patrz krok 2), wklej wartość parametru SAML Relay State (Stan przekazywania SAML) w polu URL początkowy.
 1. Kliknij Dalej i Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Saba jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Wyślij nowe zgłoszenie do zespołu pomocy Saba, aby poprosić o włączenie SAML na Twoim koncie. 
  Dołącz metadane pobrane w kroku 1. 
 2. Poproś o przekazanie wartości SAML Relay State (Stan przekazywania SAML).
 3. Powtórz czynności opisane w kroku 1, aby wkleić w polu URL początkowy wartość SAML Relay State (Stan przekazywania SAML). 

Zespół Saba poinformuje Cię o włączeniu SAML na Twoim koncie.

Krok 3. Włącz aplikację Saba
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz Saba.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Saba są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito i przejdź do Twojego wystąpienia Saba. 
  Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło. 
  Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do Saba.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?