Aplikacja internetowa Qubole

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Qubole

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
  1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

    Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

  2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
  3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
  4. W polu wyszukiwania wpisz Qubole.
  5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML Qubole i kliknij Wybierz.
  6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
    • Skopiuj i zapisz adres URL logowania jednokrotnego.
    • Skopiuj i zapisz Identyfikator jednostki.
    • Pobierz certyfikat.
  7. Kliknij Dalej.
  1. Na stronie Informacje o dostawcy usługi wartości pól Adres URL usługi ACS i Identyfikator jednostki zostaną uzupełnione automatycznie. Zachowaj wartości domyślne.
  2. Kliknij Dalej.

    Uwaga: w przypadku aplikacji Qubole mapowanie atrybutów nie jest wymagane.

  3. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Qubole jako dostawcę usługi SAML 2.0

Obecnie konfiguracja logowania jednokrotnego jest wykonywana przez zespół pomocy Qubole. Wyślij wymienione niżej informacje e-mailem do tego zespołu, aby poprosić o skonfigurowanie i włączenie logowania jednokrotnego w Twojej organizacji:

  • domena e-mail, w której chcesz włączyć logowanie jednokrotne;
  • docelowy adres URL logowania jednokrotnego dostawcy tożsamości;
  • odcisk cyfrowy certyfikatu dostawcy tożsamości.

Po zakończeniu konfiguracji możesz ją zweryfikować, logując się w aplikacji Qubole jako administrator i klikając Settings (Ustawienia) a potem Single Sign-On (Logowanie jednokrotne).Jeśli logowanie jednokrotne jest włączone, zobaczysz odpowiedni komunikat oraz adres URL logowania przypisany do organizacji.

Krok 3. Włącz aplikację Qubole
  1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

    Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

  2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
  3. Wybierz Qubole.
  4. Kliknij Dostęp użytkownika.
  5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

  6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
    1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
    2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
    3. Wybierz jedną z tych opcji:
      • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
      • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
        Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
  7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
    Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

  8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Qubole są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

Qubole obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

  1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

    Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

  2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
  3. Wybierz Qubole.
  4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

    Aplikacja Qubole powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

  1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
  2. Otwórz stronę https://api.qubole.com/?saml=true i spróbuj się zalogować przy użyciu identyfikatora e-mail użytkownika Google. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
  3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Qubole.

.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false