Znajdowanie kodu PIN pomocy przez telefon

Kontaktując się przez telefon z zespołem pomocy usługi Cloud Identity Premium, musisz podać kod PIN pomocy telefonicznej, aby potwierdzić, że jesteś administratorem konta. 
 
  1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

    Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

  2. W prawym górnym rogu kliknij 
  3. W oknie pomocy kliknij Kontakt z pomocą techniczną .
  4. Kliknij Telefon > Pobierz kod PIN.

    Spowoduje to wygenerowanie kodu PIN.

Taki kod PIN jest ważny przez 60 minut. W razie potrzeby po tym czasie możesz wygenerować nowy kod.

Admin Help

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?