Aplikacja internetowa UserVoice

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji UserVoice

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij Dodaj Dodaj w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij UserVoice na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  1. Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
  2. Pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.
  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy zastąp fragment {subdomain} swoją subdomeną UserVoice®
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw następujące wartości Wybierz kategorię i Wybierz użytkownika dla wymienionych atrybutów:
  Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
  email Informacje podstawowe Główny adres e-mail
 11. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację UserVoice jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito i zaloguj się w aplikacji UserVoice jako administrator.

 2. Kliknij Admin Console a potem Settings a potem Web portal a potem User authentication a potem Edit (Konsola administracyjna > Ustawienia > Portal internetowy > Uwierzytelnianie użytkownika > Edytuj).

 3. Wybierz Single Sign-On (SSO) (Logowanie jednokrotne).

 4. Podaj te informacje:
  1. Token Signing Certificate (Certyfikat do podpisywania tokena): prześlij certyfikat pobrany z Google w kroku 1.
  2. SSO Remote Sign-In URL (URL zdalnego logowania jednokrotnego): wpisz adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Przypisz użytkowników do aplikacji (lub usługi) UserVoice.   

Krok 3. Włącz aplikację UserVoice
 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz UserVoice.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników UserVoice są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito i wejdź na https://<subdomena>.uservoice.com.
  Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.  
  Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji UserVoice.

Potrzebujesz pomocy?  Zobacz wskazówki związane z rozwiązywaniem problemów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?