Aplikacja internetowa UserVoice

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji UserVoice

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij Dodaj "" w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij UserVoice na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  1. Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
  2. Pobierz certyfikat.
 6. Kliknij Dalej.
  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Na stronie Szczegóły usługodawcy zastąp fragment {subdomain} swoją subdomeną UserVoice. 
 9. Kliknij Dalej.
 10. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw następujące wartości Wybierz kategorię i Wybierz użytkownika dla wymienionych atrybutów:
  Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz pole użytkownika
  email Informacje podstawowe Główny adres e-mail
 11. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację UserVoice jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito i zaloguj się w aplikacji UserVoice jako administrator.

 2. Kliknij Admin Console a potem Settings a potem Web portal a potem User authentication a potem Edit (Konsola administracyjna > Ustawienia > Portal internetowy > Uwierzytelnianie użytkownika > Edytuj).

 3. Wybierz Single Sign-On (SSO) (Logowanie jednokrotne).

 4. Podaj te informacje:
  1. Token Signing Certificate (Certyfikat do podpisywania tokena): prześlij certyfikat pobrany z Google w kroku 1.
  2. SSO Remote Sign-In URL (URL zdalnego logowania jednokrotnego): wpisz adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Przypisz użytkowników do aplikacji (lub usługi) UserVoice.   

Krok 3. Włącz aplikację UserVoice
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz UserVoice.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników UserVoice są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito i wejdź na https://<subdomena>.uservoice.com.
  Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.  
  Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji UserVoice.

Potrzebujesz pomocy?  Zobacz wskazówki związane z rozwiązywaniem problemów.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?