Aplikacja internetowa Reflektive

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Reflektive

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Kliknij Dodaj Dodaj w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Reflektive na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  1. Pobierz metadane w formacie XML.
  2. Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
  Na stronie Szczegóły usługodawcy pojawi się URL ACS oraz identyfikator jednostki.
 8. Kliknij Dalej i Zakończ.  ​
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Reflektive jako dostawcę usługi SAML 2.0

Wyślij e-maila do zespołu pomocy Reflektive®, aby poprosić o włączenie SAML na Twoim koncie.  Dołącz metadane w formacie XML i URL logowania jednokrotnego pobrane w kroku 1.

Zespół Reflektive poinformuje Cię o włączeniu SAML na Twoim koncie.​

Krok 3. Włącz aplikację Reflektive
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz Reflektive.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Reflektive są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Otwórz wystąpienie aplikacji Reflektive.  
  Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.  
  Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Reflektive.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?