Aplikacja internetowa Reflektive

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Reflektive

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Kliknij Dodaj  w prawym dolnym rogu.
 4. Znajdź i kliknij Reflektive na liście aplikacji.
 5. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  1. Pobierz metadane w formacie XML.
  2. Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego.
 6. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się wartości Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 7. Kliknij Dalej.
  Na stronie Szczegóły usługodawcy pojawią się wartości URL usługi ACS oraz Identyfikator jednostki.
 8. Kliknij Dalej i Zakończ.  ​
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Reflektive jako dostawcę usług SAML 2.0

Wyślij e-maila do zespołu pomocy Reflektive®, aby poprosić o włączenie SAML na swoim koncie.Dołącz metadane w formacie XML i adres URL logowania jednokrotnego pobrane w kroku 1.

Zespół Reflektive poinformuje Cię o włączeniu SAML na Twoim koncie.

Krok 3. Włącz aplikację Reflektive
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Reflektive.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Reflektive są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Otwórz wystąpienie aplikacji Reflektive.
  Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.
  Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Reflektive.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?