รายงานการให้สิทธิ์ OAuth กับแอปใหม่

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับ Cloud Identity รุ่น Premium เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ 

คุณตรวจสอบกิจกรรมการให้สิทธิ์ OAuth ในองค์กรได้จากแผงกิจกรรมการให้สิทธิ์ OAuth รายงานนี้จะแสดงแอปใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ OAuth ในระยะเวลาที่ระบุเมื่อเทียบกับระยะเวลาก่อนหน้าในช่วงเดียวกัน

หากต้องการดูรายงานการให้สิทธิ์ OAuth กับแอปใหม่ ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ที่ admin.google.com
    ตรวจสอบว่าลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ ไม่ใช่บัญชี Gmail ส่วนตัว
  2. คลิกการรักษาความปลอดภัย
  3. คลิกแดชบอร์ด
  4. คลิกดูรายงานที่มุมล่างขวาของแผงการให้สิทธิ์ OAuth กับแอปใหม่

กราฟจะแสดงข้อมูลสำหรับโดเมนทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น หากจะเลือกโดเมนที่ต้องการ ให้เลือกจากรายการแบบเลื่อนลงของโดเมน

เกี่ยวกับ OAuth และขอบเขตของ OAuth

OAuth (Open Authorization) เป็นมาตรฐานแบบเปิดรูปแบบหนึ่งซึ่งให้สิทธิ์แก่บริการของบุคคลที่สามในการเข้าถึงข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่เผยรหัสผ่านของผู้ใช้ให้เห็น

ผู้ใช้จำนวนมากอาจไม่เต็มใจที่จะให้สิทธิ์แก่แอปพลิเคชันในการเข้าถึงบัญชีของตนเองได้อย่างเต็มที่ ขอบเขตของ OAuth จะอนุญาตให้แอปพลิเคชันส่งคำขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้บางอย่างได้อย่างจำกัดและตามที่กำหนดไว้ หากระบุขอบเขตของ OAuth ไว้ แอปพลิเคชันจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าจำเป็นต้องขอสิทธิ์หรือเข้าถึงรายการใดบ้าง จากนั้นจึงอนุญาตแอปพลิเคชันให้เข้าถึงได้เฉพาะเมื่อผู้ใช้ให้สิทธิ์ เท่านั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร