Aplikacja internetowa UserEcho

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji UserEcho

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML

Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 1. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 2. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu. 
 3. Znajdź i kliknij UserEcho na liście aplikacji.
 4. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz certyfikat i skopiuj URL logowania jednokrotnego.
 5. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 6. Kliknij Dalej.
 7. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień zawartość pól URL ACS i Identyfikator jednostki, zastępując fragment {twoja-domena} swoją domeną zarejestrowaną w UserEcho. 
 8. Domyślną wartością w polu Identyfikator nazwy jest główny adres e-mail. 
 9. W polu Format identyfikatora nazwy pozostaw wartość Nieokreślony.
 10. Kliknij Dalej.
 11. Na stronie Mapowanie atrybutów ustaw następujące wartości Wybierz kategorię i Wybierz użytkownika dla wymienionych atrybutów:
Atrybut aplikacji Wybierz kategorię Wybierz użytkownika
E-mail Informacje podstawowe Główny adres e-mail
Imię Informacje podstawowe Imię
Nazwisko Informacje podstawowe Nazwisko
 1. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację UserEcho jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na https://www.userecho.com przy użyciu danych konta administratora UserEcho swojej organizacji.
 3. Kliknij Settings (Ustawienia) a potem Integrations (Integracje) a potem Website (Witryna) a potem Single Sign-on (SAML) (Logowanie jednokrotne przez SAML).

 4. W polu SAML SSO URL (URL logowania jednokrotnego SAML) wpisz URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.

 5. W polu x.509 Certificate (Certyfikat X.509) wklej certyfikat pobrany w kroku 1.

 6. Kliknij Save (Zapisz).
 7. Kliknij Settings (Ustawienia) a potem Project (Projekt) a potem Login settings (Ustawienia logowania).
 8. Z listy Login type (Typ logowania) wybierz SAML redirect (Przekierowanie SAML). 
 9. Kliknij Zapisz.
Krok 3. Włącz aplikację UserEcho
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz UserEcho.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników UserEcho są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 5. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na https://{twoja-domena}.userecho.com i spróbuj się zalogować. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji UserEcho.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?