Aplikacja internetowa xMatters

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji xMatters

Zanim rozpoczniesz konfigurowanie logowania jednokrotnego, poproś zespół pomocy xMatters® o podanie niepowtarzalnego identyfikatora konta Twojej organizacji. Może on na przykład mieć postać identyfikator-twojego-konta w adresie https://identyfikator-twojego-konta.xmatters.com. Otrzymasz go od xMatters po rejestracji.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML

Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 1. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 2. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu. 
 3. Znajdź i kliknij xMatters na liście aplikacji.
 4. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google:
  • Skopiuj i zapisz URL logowania jednokrotnego i Identyfikator jednostki.
  • Pobierz certyfikat.
 5. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 6. Kliknij Dalej.
 7. Na stronie Szczegóły usługodawcy edytuj pola ACS URL, Identyfikator jednostki i URL początkowy, zastępując fragment {identyfikator-twojego-konta} identyfikatorem konta otrzymanym od xMatters. 
 8. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację xMatters jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na https://{identyfikator-twojego-konta}.xmatters.com przy użyciu konta administratora xMatters swojej organizacji.
 3. Na stronie głównej xMatters kliknij Admin (Administracja).

 4. Po lewej kliknij Company Details (Szczegóły firmy).

 5. W obszarze SAML Configuration (Konfiguracja SAML) po prawej kliknij Enable SAML (Włącz SAML). 

 6. W polu Identity Provider ID (Identyfikator dostawcy tożsamości) wpisz identyfikator jednostki skopiowany w kroku 1.

 7. W polu Audience (Odbiorcy) wpisz https://{identyfikator-twojego-konta}.xmatters.com.

 8. W polu Single Sign On URL (URL logowania jednokrotnego) wpisz adres URL logowania jednokrotnego skopiowany w kroku 1.

 9. Na liście Identifier Type (Typ identyfikatora) wybierz Web Login ID (Identyfikator logowania internetowego).

 10. Na liście Identifier Location (Lokalizacja identyfikatora) wybierz Subject NameID (Identyfikator nazwy podmiotu).

 11. W polu SAML Certificate (Certyfikat SAML) wklej certyfikat pobrany w kroku 1.

 12. Kliknij Save Changes (Zapisz zmiany).
Krok 3. Włącz aplikację xMatters
 1. Zaloguj się na Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 3. Wybierz xMatters.
 4. W prawym górnym rogu szarego pola kliknij Edytuj usługę Utwórz.
  Po lewej stronie pojawi się organizacja najwyższego poziomu i inne jednostki organizacyjne.

 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników xMatters są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz opcji Aplikacje, kliknij Więcej opcji u dołu. 

 2. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu. 
 3. Znajdź i kliknij xMatters na liście aplikacji.
 4. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji xMatters.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?