Aplikacja internetowa ScreenSteps

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji ScreenSteps

Zanim rozpoczniesz konfigurowanie logowania jednokrotnego w aplikacji ScreenSteps®, musisz uzyskać domenę ScreenSteps. Nazwą tej domeny może być na przykład twoja-domena w adresie https://{twoja-domena}.screenstepslive.com/login. Otrzymasz ją po rejestracji.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML

Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 1. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 2. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu. 
 3. Znajdź i kliknij ScreenSteps na liście aplikacji.
 4. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google pobierz certyfikat i skopiuj URL logowania jednokrotnego.
 5. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 6. Kliknij Dalej.
 7. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień pola ACS URL i Identyfikator jednostki, zastępując fragment {twoja_domena} nazwą domeny ScreenSteps swojej firmy. 
 8. Domyślną wartością w polu Identyfikator nazwy jest główny adres e-mail. 
 9. W polu Format identyfikatora nazwy pozostaw wartość E-mail.
 10. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację ScreenSteps jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się w aplikacji ScreenSteps przy użyciu konta administratora ScreenSteps swojej organizacji.
 3. Kliknij Account Settings (Ustawienia konta).

 4. Kliknij Single Sign-On (Logowanie jednokrotne) a potem Create Single Sign-on Endpoint (Utwórz punkt końcowy logowania jednokrotnego).

 5. W polu Title (Tytuł) wpisz nazwę swojej organizacji.

 6. W polu Mode (Tryb) wpisz SAML.

 7. W polu Remote Login URL (URL logowania zdalnego) prześlij certyfikat pobrany w kroku 1.

 8. Pole Remote Logout URL (URL wylogowania zdalnego) pozostaw puste.

 9. Kliknij Zapisz.
Krok 3. Włącz aplikację ScreenSteps
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz ScreenSteps.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników ScreenSteps są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Wejdź na https://{twoja-domena}.screenstepslive.com/saml/88. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji ScreenSteps.

Aplikacja ScreenSteps obsługuje tylko przepływy inicjowane przez dostawcę tożsamości. Przepływy inicjowane przez dostawcę usług nie są obsługiwane.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?