AppDynamics-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun gegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor AppDynamics

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer AppDynamics in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van AppDynamics en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  1. Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  2. Download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {subdomain} en {accountNaam} door uw subdomein en account-ID van AppDynamics.
 9. Bewerk de Entiteits-ID. Vervang {appdynamics-entiteits-ID} door de waarde van de site.
 10. Klik op Doorgaan.
 11. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op het menu Veld selecteren en wijs de volgende Google-directorykenmerken toe aan de bijbehorende AppDynamics-kenmerken:
  Google-directorykenmerk AppDynamics-kenmerk
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) username
  Basic Information > First Name (Algemene informatie > Voornaam) displayName
  Basic Information > Primary Email (Algemene informatie > Primaire e-mailadres) email
 12. Klik op Voltooien.
Stap 2: AppDynamics instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log als beheerder in bij AppDynamics en ga naar Administration (Beheer) and then Authentication Provider (Verificatieprovider).
 2. Selecteer de optie SAML.
 3. SAML login URL (SAML-Inlog-URL): Plak hier de SSO-URL die u heeft gekopieerd bij Google in stap 1 hierboven.
 4. Certificate (Certificaat): Plak hier de inhoud van het certificaat dat u heeft gekopieerd bij Google in stap 1.

  Plak alleen de waarde van het certificaat (zonder de woorden Begin Certificate (Begin certificaat) en End Certificate (Einde certificaat)).

 5. Voer een van de volgende opties in het veld Username Attribute (Kenmerk gebruikersnaam) in:  
  • User's first name (Voornaam gebruiker).
  • Laat dit veld leeg om het voorvoegsel van het e-mailadres van de gebruiker te gebruiken.
   (Deze opties gelden voor nieuwe gebruikers die zijn gemaakt in AppDynamics met JIT-registratie.)
 6. Voer Display Name (Weergavenaam) in bij het kenmerk displayName.
 7. Voer Email (E-mail) in bij het kenmerk email.
 8. Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De AppDynamics-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer AppDynamics.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw AppDynamics-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

AppDynamics ondersteunt zowel door de identiteitsprovider (IdP) als de serviceprovider (SP) gestarte SSO. Volg deze stappen om SSO te verifiëren in een van beide modussen:

Door IdP gestart

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer AppDynamics.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt AppDynamics geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Door SP gestart

 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://{subdomein}.saas.appdynamics.com en probeer in te loggen.
  Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar AppDynamics.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?