การตรวจสอบผู้ดูแลระบบสำหรับศูนย์ความปลอดภัย

งานของศูนย์ความปลอดภัยหลายแห่งจะบันทึกไว้ในบันทึกการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ บันทึกนี้ช่วยให้ติดตามประวัติการทำงานที่ดำเนินการในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google รวมถึงผู้ดูแลระบบที่ปฏิบัติงานได้

ตัวอย่างเช่น ในฐานะผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณอาจต้องการดูสิ่งที่ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบสิทธิ์ได้ทำกับการเจาะลึกในแดชบอร์ดศูนย์ความปลอดภัย คุณไปที่บันทึกการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบและค้นหาชื่อผู้ดูแลระบบได้ เมื่อใช้ผลการค้นหานี้ คุณจะเห็นแผนภูมิที่ผู้ดูแลระบบสร้าง และตัวกรองที่ใช้ในแผนภูมิเหล่านั้น

พารามิเตอร์สำหรับเหตุการณ์บันทึกการตรวจสอบรวมถึงชื่อของผู้ดูแลระบบ ชื่อแผนภูมิและช่วงวันที่ที่สอบถาม เหตุการณ์บันทึกใหม่จะสร้างขึ้นทุกครั้งที่ผู้ใช้เพิ่มหรือลบตัวกรอง หากมีตัวกรองหลายรายการ ตัวกรองเหล่านี้จะแสดงโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

ในบันทึกการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในศูนย์ความปลอดภัยเหล่านี้ได้

  • เจาะลึกแผนภูมิความปลอดภัย - เมื่อผู้ดูแลระบบเจาะลึกแผนภูมิในแดชบอร์ดด้านความปลอดภัย
  • ส่งออกแผนภูมิความปลอดภัย - เมื่อผู้ดูแลระบบส่งออกแผนภูมิในแดชบอร์ดด้านความปลอดภัย
  • ส่งออกการเจาะลึกแผนภูมิความปลอดภัย - เมื่อผู้ดูแลระบบส่งออกการเจาะลึกแผนภูมิในแดชบอร์ดด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ: กิจกรรมของผู้ดูแลระบบในหน้าความปลอดภัยของระบบจะไม่ได้รับการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการที่เกิดจากข้อมูลในหน้าความปลอดภัยของระบบจะได้รับการตรวจสอบในบันทึกการตรวจสอบที่มีอยู่ของการตั้งค่าเฉพาะบางรายการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำ โปรดดูที่บันทึกการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร