Odnawianie certyfikatu Apple Push Certificate

Ta funkcja jest dostępna w Cloud Identity Premium. Porównanie wersji

W trakcie konfigurowania zaawansowanych funkcji zarządzania na urządzeniach z Apple iOS został utworzony certyfikat Apple Push Certificate, który musisz odnawiać co roku. Certyfikat umożliwia nawiązanie bezpiecznego połączenia między urządzeniami z iOS a domeną organizacji.

Zanim zaczniesz

 • Jeśli certyfikat już utracił ważność, nie możesz go odnowić i musisz skonfigurować nowy certyfikat. Gdy to zrobisz, użytkownicy urządzeń z iOS będą musieli ponownie zarejestrować swoje urządzenia, by synchronizować dane służbowe lub szkolne.
 • Do odnowienia certyfikatu potrzebne jest hasło do identyfikatora Apple ID powiązanego z certyfikatem. Jeśli nie masz hasła lub używasz innego identyfikatora Apple ID, musisz skonfigurować nowy certyfikat. Gdy to zrobisz, użytkownicy urządzeń z iOS będą musieli ponownie zarejestrować swoje urządzenia, by synchronizować dane służbowe lub szkolne.
 • Nie odświeżaj okna przeglądarki ani nie zamykaj stron podczas odnawiania certyfikatu.

Odnawianie certyfikatu

Krok 1. Wygeneruj żądanie odnowienia

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Po lewej kliknij Ustawienia a potem Ustawienia iOS.
 4. Kliknij Certyfikaty Apple.

  Zostaną wyświetlone informacje o obecnym certyfikacie, takie jak unikalny identyfikator (UID), identyfikator Apple ID i data ważności.

 5. Kliknij Odnów certyfikat.
 6. Kliknij Pobierz żądanie podpisania certyfikatu i zapisz je (plik .csr). Pobierz ten plik tylko raz.

Krok 2. Pobierz odnowiony certyfikat

 1. Kliknij portal certyfikatów Apple Push Certificate.
 2. Na nowej karcie zaloguj się w portalu Apple przy użyciu identyfikatora Apple ID i hasła użytych podczas tworzenia certyfikatu.
 3. Obok certyfikatu, który chcesz odnowić, kliknij Odnów i zaakceptuj warunki korzystania z usługi.
  Wskazówka: jeśli na liście znajduje się więcej niż 1 certyfikat, musisz wskazać właściwy. Znajdź certyfikaty z tą samą datą ważności co w konsoli administracyjnej Google. Kliknij przycisk i (informacje o certyfikacie) obok każdego z nich, by znaleźć identyfikator UID i sprawdzić, czy jest zgodny z certyfikatem, który chcesz odnowić.
 4. Kliknij Wybierz plik i otwórz plik żądania podpisania certyfikatu (.csr) zapisany w kroku 1.
 5. Aby przesłać plik z żądaniem, kliknij Prześlij.
  Apple zaakceptuje żądanie i wyświetli stronę potwierdzenia z typem usługi, domeną dostawcy i datą ważności certyfikatu.
 6. Kliknij Pobierz i zapisz plik z podpisanym certyfikatem (.pem). Pobierz ten plik tylko raz.
 7. Wróć do karty lub okna z otwartą konsolą administracyjną.

Krok 3. Prześlij odnowiony certyfikat

 1. Kliknij Prześlij certyfikat i wybierz plik certyfikatu (.pem) zapisany ze strony potwierdzenia Apple w poprzednim kroku.
 2. Kliknij Zapisz i kontynuuj.
  System zweryfikuje i prześle odnowiony certyfikat. Jeśli wystąpią problemy, upewnij się, że przesłany podpisany certyfikat jest zgodny z identyfikatorem UID istniejącego certyfikatu.

Powiązany artykuł

Konfigurowanie certyfikatu Apple Push CertificateGoogle, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?