Aplikacja internetowa Rollbar

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu swoich danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji Rollbar

Aby móc skonfigurować logowanie jednokrotne, musisz mieć konto Rollbar. Na przykład nazwą konta twoje-konto może być fragment nazwa-konta w adresie https://rollbar.com/nazwa-konta. Jest ona podawana podczas rejestracji.

Krok 1. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML

Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 1. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 2. Kliknij ikonę plusa (+) w prawym dolnym rogu strony. 
 3. Znajdź i kliknij Rollbar na liście aplikacji.
 4. Pobierz Metadane dostawcy tożsamości ze strony Informacje o dostawcy tożsamości Google.
 5. Kliknij Dalej.

  W oknie Informacje podstawowe pojawią się Nazwa aplikacji i Opis widoczne dla użytkowników.

 6. Kliknij Dalej.
 7. Na stronie Szczegóły usługodawcy zmień wartości ACS URL i Identyfikator jednostki, zastępując {nazwa-konta} nazwą konta Rollbar. 
 8. Kliknij Zakończ.
Krok 2. Skonfiguruj aplikację Rollbar jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Otwórz nowe okno przeglądarki w trybie incognito.
 2. Zaloguj się na https://rollbar.com przy użyciu konta administratora Rollbar swojej organizacji.
 3. Kliknij nazwę użytkownika w prawym górnym rogu strony i wybierz z menu nazwa-konta settings (Ustawienia konta nazwa-konta).
 4. Kliknij Identity Provider (Dostawca tożsamości).
 5. W obszarze SAML Identity Provider (Dostawca tożsamości SAML) wybierz Google.
 6. W polu SAML Metadata (Metadane SAML) wklej adres URL metadanych dostawcy tożsamości Google pobrany w kroku 2.
 7. Kliknij Save (Zapisz).
 8. Zaznacz pole Require login via SAML Identity Provider (Wymagaj logowania przy użyciu dostawcy tożsamości SAML).
 9. Kliknij Save (Zapisz). 
 10. (Opcjonalnie) Utwórz konta użytkowników w aplikacji Rollbar:
  • Kliknij Teams (Zespoły).
  • Kliknij nazwę swojego zespołu lub kliknij New Team (Nowy zespół).
  • W polu Add/Invite Members (Dodaj/zaproś członków) wpisz adres e-mail użytkownika Google.
  • Kliknij Add/Invite (Dodaj/zaproś).
  • Otwórz skrzynkę pocztową użytkownika Google i przyjmij zaproszenie do aplikacji Rollbar.
Krok 3. Włącz aplikację Rollbar
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Aplikacje SAML.
 3. Wybierz Rollbar.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. Aby włączyć lub wyłączyć usługę tylko dla użytkowników w jednostce organizacyjnej:

  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Wybierz Włącz lub Wyłącz.
  3. Aby pozostawić usługę włączoną lub wyłączoną, nawet gdy zostanie włączona lub wyłączona w nadrzędnej jednostce organizacyjnej, kliknij Zastąp.
  4. Jeśli stan organizacji to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
   • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
   • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.

  Dowiedz się więcej o strukturze organizacyjnej.

 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników Rollbar są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego
 1. Otwórz stronę https://rollbar.com/nazwa-konta. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania Google.
 2. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji Rollbar.

Krok 5. Skonfiguruj obsługę administracyjną użytkowników

Jako superadministrator możesz automatycznie udostępniać użytkownikom aplikację Rollbar.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?