Aplikacja internetowa RemedyForce

Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Standard SAML (Security Assertion Markup Language) pozwala użytkownikom logować się w firmowych aplikacjach internetowych przy użyciu danych logowania do Google Cloud.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego przez SAML w aplikacji RemedyForce

Krok 1. Skonfiguruj aplikację RemedyForce jako dostawcę usługi SAML 2.0
 1. Zaloguj się w aplikacji RemedyForce.
 2. W sekcji Domain Management (Zarządzanie domeną) > My Domain (Moja domena) wybierz nazwę domeny, wpisując ją w polu subdomain (subdomena).
 3. W obszarze Security Controls (Opcje zabezpieczeń) > Single Sign-on Settings (Ustawienia logowania jednokrotnego) kliknij Edit (Edytuj) i zaznacz pole SAML enabled (Włącz SAML).
 4. Kliknij New (Nowe) i wypełnij wszystkie pola:
  1. Skopiuj wartość z pola Identyfikator jednostki w systemie Google (nazwa-domeny.my.salesforce.com) i wklej ją w polu Issuer (Wystawca).
  2. Skopiuj wartość z pola URL logowania jednokrotnego w systemie Google i wklej ją w polu Identity Provider Login URL (URL logowania dostawcy tożsamości).
  3. Wpisz nazwę domeny RemedyForce (z kroku 2) w polu Entity Id (Identyfikator jednostki).
  4. Wybierz HTTP Redirect (Przekierowanie HTTP).
 5. Skopiuj wartość Login URL (URL logowania). Wkleisz ją w polu Adres URL usługi ACS w konsoli administracyjnej podczas wykonywania kroku 2.
 6. Kliknij Save (Zapisz).
 7. Przejdź do kolejnej sekcji, aby skonfigurować Google jako dostawcę tożsamości SAML.
Krok 2. Skonfiguruj Google jako dostawcę tożsamości SAML
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Wyszukaj aplikacje.
 4. W polu wyszukiwania wpisz RemedyForce.
 5. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na aplikację SAML RemedyForce i kliknij Wybierz.
 6. Na stronie Informacje o dostawcy tożsamości Google kliknij Dalej.
 7. W sekcji Informacje o dostawcy usługi wpisz następujące adresy URL w polach Identyfikator jednostkii Adres URL usługi ACS:
         Adres URL usługi ACS: https://nazwa-twojej-domeny.my.salesforce.com?so={SF provided - domain specific id},
         Identyfikator jednostki: https://nazwa-twojej-domeny.my.salesforce.com.
 8. Opcję Podpisana odpowiedź pozostaw odznaczoną.
  Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest odznaczone, podpisywane jest tylko potwierdzenie. Jeśli pole Podpisana odpowiedź jest zaznaczone, podpisywana jest cała odpowiedź.
 9. Kliknij Dalej.

  Uwaga: w przypadku aplikacji RemedyForce mapowanie atrybutów nie jest wymagane.

 10. Na stronie Mapowanie atrybutów kliknij Zakończ.
Krok 3. Włącz aplikację RemedyForce
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz RemedyForce.
 4. Kliknij Dostęp użytkownika.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć usługę dla wszystkich osób w organizacji, kliknij Włączone dla wszystkich lub Wyłączone dla wszystkich, a potem kliknij Zapisz.

 6. (Opcjonalnie) Aby włączyć lub wyłączyć usługę w jednostce organizacyjnej:
  1. Po lewej stronie wybierz jednostkę organizacyjną.
  2. Aby zmienić stan usługi, wybierz Wł. lub Wył.
  3. Wybierz jedną z tych opcji:
   • Jeśli stan usługi to Dziedziczone i chcesz zachować zaktualizowane ustawienie, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie, kliknij Zastąp.
   • Jeśli stan usługi to Zastąpione, kliknij Odziedzicz, aby przywrócić to samo ustawienie, co jego ustawienie nadrzędne, lub Zapisz, aby zachować nowe nawet wtedy, gdy ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.
    Uwaga: więcej informacji o strukturze organizacyjnej.
 7. (Opcjonalnie) Włącz usługę dla grupy użytkowników.
  Za pomocą grup dostępu możesz włączyć usługę dla konkretnych użytkowników w jednostce organizacyjnej lub we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Więcej informacji

 8. Upewnij się, że identyfikatory adresów e-mail kont użytkowników RemedyForce są zgodne z identyfikatorami w domenie Google.
Krok 4. Zweryfikuj działanie logowania jednokrotnego

RemedyForce obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane zarówno przez dostawcę tożsamości, jak i przez dostawcę usługi. Aby zweryfikować logowanie jednokrotne w jednym z tych trybów, wykonaj opisane poniżej czynności:

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.
 3. Wybierz RemedyForce.
 4. W lewym górnym rogu kliknij Testuj logowanie SAML.

  Aplikacja RemedyForce powinna się otworzyć w osobnej karcie. Jeśli się tak nie stanie, użyj informacji z komunikatów o błędach aplikacji SAML, aby zaktualizować ustawienia dostawcy tożsamości i dostawcy usługi, a następnie ponownie przetestuj logowanie SAML.

Logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę usługi

 1. Otwórz stronę https://nazwa-twojej-domeny.my.salesforce.com. Powinno nastąpić przekierowanie na stronę logowania przez Google.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło.

Gdy dane logowania zostaną uwierzytelnione, nastąpi przekierowanie z powrotem do aplikacji RemedyForce.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false