Kintone-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers inloggen bij zakelijke cloud-apps met hun inloggegevens voor Google Cloud.

SSO via SAML instellen voor Kintone

Voordat u SSO configureert, moet u Kintone®-ondersteuning vragen om een uniek subdomein voor uw organisatie. Neem contact op met Kintone-ondersteuning voor een subdomein. Het duurt één werkdag om dit in te stellen.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek Kintone in de lijst met apps en klik erop.
 5. Doe het volgende op de pagina Google IDP-gegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 6. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 7. Klik op Volgende.
 8. Bewerk op de pagina Serviceprovidergegevens de ACS-URL. Vervang {your‑domain} door uw domeinnaam.
 9. Klik op Voltooien.
Stap 2: Kintone instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw incognito browservenster.
 2. Log in bij https://uwbedrijf.kintone.com/admin met het Kintone-beheerdersaccount van uw organisatie. Vervang uwbedrijf door het subdomein dat u van Kintone heeft gekregen.
 3. Klik onder System Administration (Systeembeheer) op Login (Inloggen).
 4. Vink rechts het vakje aan om SAML Authentication (SAML-verificatie) in te schakelen.
 5. Plak in het veld Login URL (Inlog-URL) de SSO-URL die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 6. Plak https://uwbedrijf.kintone.com/logout in het veld Logout URL (Uitlog-URL).
 7. Klik op Save (Opslaan).
 8. (Optioneel) Maak gebruikers in Kintone:
  • Selecteer links, onder User Administration (Gebruikersbeheer), de optie Departments & Users (Afdelingen en gebruikers).
  • Klik op New User (Nieuwe gebruiker).
  • Vul de juiste waarden in het formulier voor het nieuwe gebruikersprofiel in. Voer uw gebruikersmailadres van Google in het veld Login Name (Inlognaam) in.
  • Klik op Save (Opslaan).
Stap 3: De Kintone-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Apps en vervolgens SAML-apps.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Apps op de homepage te zien. 

 3. Selecteer Kintone.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Kintone-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 4: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://uwbedrijf.kintone.com. Als het goed is, wordt u doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

  Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Kintone.

 4. Controleer of het inlogprofiel in Kintone overeenkomt met de gebruiker die is ingelogd via Google-verificatie.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?